Проектний аналіз - Митяй О.В. -
2.2. Основні ознаки проекту

2.3. Класифікація проектів
2.4. Середовище проекту
2.5. Учасники проекту
2.6. Економічна взаємозалежність проектів
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
3.1. Поняття життєвого циклу проекту
3.2. Передінвестиційна фаза проекту
3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ