Проектний аналіз - Митяй О.В. -
3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 4. КОНЦЕПЦІЯ ЗАТРАТ І ВИГІД У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ
4.1. Поняття явних і неявних вигід і затрат
4.2. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
4.3. Визначення вигід у проектному аналізі
4.4. Поняття затрат у проектному аналізі
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 5. ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
5.1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей
5.2. Номінальна та реальна процентні ставки