Проектний аналіз - Митяй О.В. -
6.1. Рух грошового потоку

6.2. Вплив амортизації на величину грошового потоку
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 7. СТАНДАРТНІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
7.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень
7.2. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 8. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 9. ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ
9.1. Поняття проектного ризику та його види