Проектний аналіз - Митяй О.В. -
9.2. Методи аналізу і прогнозування ризику

9.3. Методи зниження ризику в проекті
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 10. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
10.1. Сутність маркетингового аналізу
10.2. Попит на продукцію
10.3. Цінова політика
10.4. Методи прогнозування попиту
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 11. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ
11.1. Мета технічного аналізу