Основи охорони праці - Березуцький В.В. - ПЕРЕДМОВА

Практично з 1991 до 1995 роки в Україні було сформовано законодавчу базу з питань охорони праці. У цей час було видано Закон України "Про охорону праці", внесено зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України, видано Постанову Кабінету Міністрів України "Про створення Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення", утворено державну службу з охорони праці та інші заходи й документи, що заснували базу, на якій далі було збудовано загальнодержавну систему з охорони праці України.

Уперше за всю історію існування держави працівники отримали дійсний захист свого здоров'я під час роботи на виробництві.

Сучасне виробництво характеризується наявністю різноманітних енергетичних систем з небезпечними для навколишнього середовища та людини чинниками, складними технологічними системами зі значною кількістю рухомих і різальних елементів, високим рівнем загазованості й пилу тощо. Навіть звичайна праця у бухгалтерії або у науковому відділі вже стає небезпечною для здоров'я працівника, тому що при цьому використовуються персональні обчислювальні машини (ПЕОМ), факси, ксерокси та інші прилади, без яких сучасна професійна діяльність неможлива, але всі вони мають високонебезпечні для людини фактори.

У вищих навчальних закладах (ВНЗ) готують майбутніх керівників виробництва, і від якості цієї підготовки залежить безпека виробництва та життя багатьох людей. Відповідальність за доручену інженеру справу вимагає від фахівця, й особливо керівника, знання питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних та комфортних умов праці на відповідному рівні. Помилки у виконанні цього завдання можуть коштувати йому фінансової або адміністративної відповідальності, а за певних обставин - карної. Деякі з випускників ВНЗ після закінчення навчання йдуть працювати до іноземних фірм як в Україні, так і за її межами, а це потребує знання міжнародних"" матеріалів з питань охорони праці.

За останні кілька років було видано нові нормативні документи з питань безпеки праці, розроблено Концепцію розвитку охорони праці в Україні, прийнято новий Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призводять до втрати працездатності", що суттєво змінило державну систему виплат відшкодування потерпілим від нещасних випадків та їх близьким. Відбулися також інші зміни, які потребують внесення їх до питань, необхідних для вивчення у вищих навчальних закладах.

До цього видання автори включили матеріали, які, на їх погляд, необхідні для вивчення майбутніми фахівцями з основ охорони праці. Зважаючи на специфіку підготовки спеціалістів, магістрів, бакалаврів у політехнічних ВНЗ, де навчаються практично за всіма напрямками підготовки - від традиційних механіків, технологів, хіміків, фізиків, математиків до сучасних екологів, біотехнологів, економістів та інших, автори доклали відповідних зусиль, аби зібрати весь необхідний для сучасного фахівця матеріал в одному виданні та подати його у доступній формі.

Підручник написано викладачами кафедри охорони праці та навколишнього середовища НТУ "ХШ": передмова, загальна редакція та організація роботи, розділи 1, 2, 3, 7 - В.В.Березуцьким; розділ 1 - В.Ф.Райко; розділ 2 - В.Ф.Райко, Т.С.Бондаренко; розділ 3 - Л.М.Чуніхіна, Т.С.Бондаренко, Є.В.Ящеріцин, Н.П.Вершині-на, І.М.Любченко, О.М.Древаль, О.О.Кузьменко, В.О.Ляпун, Т.С.Павленко, Л.А.Васьковець, В.В.Горбенко, Л.Ф.Шамша; розділ 4 -В.Ф.Райко, В.О.Ляпун, Л.М.Чуніхіна, С.В.Котлярова, В.В.Пархомен-ко, В.В.Горбенко, Л.Ф.Шамша; розділ 5 - М.М.Латишева, Н.Д.Устинова, Т.С.Павленко; розділ 6 - В.В.Макаренко, Н.Є.Мовмига; розділ 7 - Л.А.Васьковець.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: проф., д-ру мед. наук В.А.Коробчанському, проф., д-ру тех. наук О.В.Шапці за цінні поради та зауваження, що були висловлені у процесі роботи над підручником. Автори також вдячні редакторові М.П.Єфремовій за допомогу у підготовці підручника до друку та іншим викладачам кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

Автори щиро дякують інженерам В.С.Пігіній, Н.О.Кононенко за допомогу у підготовці матеріалів до друку.

Автори будуть вдячні за зауваження та побажання, спрямовані на поліпшення підручника. За необхідності просимо звертатися на адресу: кафедра охорони праці та навколишнього середовища, НТУ "ХШ", вул. Фрунзе, 21, м.Харків, 61002. E-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном
1.2. Концепція управління охороною праці в Україні
1.2.1. Загальні положення
1.2.2. Державна політика управління охороною праці
1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці
Органи державного управління охороною праці
Завдання та функції управління охороною праці
1.3. Мета та завдання дисципліни "Основи охорони праці"
1.3.1. Мета дисципліни
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru