Основи охорони праці - Березуцький В.В. - Узгодження і видача дозволів

Ці функції пов'язані з експлуатацією промислових об'єктів з підвищеною небезпекою, які націлені на впровадження заходів безпеки або пов'язані з координацією діяльності різних органів.

Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають:

• нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови;

• норми проектування, що містять вимоги безпеки;

• проектні рішення, на які не встановлені норми і правила;

• заходи, що стосуються захисту здоров'я і життя трудящих у випадку надходження на підприємство нових небезпечних речовин чи перевищення їх обсягів;

• винятковий порядок використання нормативів у випадку неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці.

Що стосується дозволів, то Держнаглядохоронпраці видає їх на такі дії:

• виробництва, де застосовують шкідливі речовини у разі відсутності їхніх гігієнічних регламентацій;

• введення в експлуатацію нових об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення;

• початок роботи щойно створених підприємств;

• виготовлення і передачу у виробництво зразків нових засобів виробництва;

• придбання промислових вибухових матеріалів;

• продовження експлуатації об'єктів, яка була припинена до повного усунення порушень вимог охорони праці.

Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України. Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, прийняття їх в експлуатацію провадяться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини та їх сполуки й інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

Попередження про виникнення небезпечних ситуацій Виникнення небезпечної ситуації на виробництві може бути зумовлене виробничим середовищем або внутрішнім станом працівника. Однією з найпоширеніших психологічних причин появи нещасних випадків є недооцінка небезпеки працівником. Серед засобів попередження про небезпеку слід окремо виділити ті, що є складовою частиною устаткування. Відповідно, працездатність устаткування є умовою забезпечення його безпечної експлуатації. При збоях устаткування засоби попередження подають звукові чи світлові сигнали і виконують автоматичне відключення. На підприємствах із підвищеною небезпекою функціонують системи аварійної сигналізації та оповіщення про аварії, системи пожежної сигналізації, контролю небезпечних факторів виробничого середовища.

На виробництві дієвими є попередження про наявність місць із високою потенційною небезпекою, передача повідомлень про конкретні нещасні випадки, інформаційні листівки, надруковані з цього приводу.

У промисловості, й особливо на транспорті, для повідомлення про небезпеку широко використовуються світлофори і знаки безпеки. Інформація про небезпечний стан здоров'я людини, яка може цього і не відчувати, дається на підставі попередніх, періодичних, щозмінних чи позачергових медичних оглядів.

Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідування та облік аварій
Фінансування робіт з охорони праці
Стимулювання охорони праці
Пропаганда і виховання безпечної поведінки
Контроль та інспектування
Наукове забезпечення
Міжнародне співробітництво
2.5. Законодавство з охорони праці
2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru