Логіка - Конверський А.Є. - ЛІТЕРАТУРА

1. Аристотель. Метафизика. - Соч.: В 4-х т. - М., 1978. - Т. 1.

2. Аристотель. Первая Аналитика. Вторая Аналитика. - Соч.: В 4-х т. - М., 1978. - Т.2.

3. Аристотель. Риторика. Античные риторики. - М., Изд-во МГУ, 1978.

4. Асмус В.Ф. Логика. - М., 2001.

5. Бартон В.Н. Логика. - Минск, 2001.

6. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М., 1994.

7. Бочаров В.А. Аристотель и традиционная силлогистика. - М.. Изд-во МГУ, 1984.

8. Брюшинкин В.Н. Логика. - М., 2001.

9. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. - М., Изд-во МГУ, 1989.

10. Войшвилло Е.К. Символическая логика (классическая и релевантная). - М., Изд-во: Высшая школа, 1989.

11. Войшвилло Е.К, ДегтяревМ.Г. Логика. - М., 2001.

12. Гегель Г.Ф. Наука логики. - М., 1971.

13. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. - М., 1977.

14. Жоль КК. Логика. Введение в современную и символическую логику. - К., 2000.

15. Ивин A.A., Никифоров А.Л. Словарь по логике. - М., 1998.

16. ИвлевЮ.В. Логика. - М., 2006.

17. Лейбниц Г. Избранные произведения. - М., 1908.

18. Маковельский A.A. История логики. - М., Изд-во: Наука,

1967.

19. Никифоров А.Л. Книга по логике. - М., 2005.

20. Уемов А.И. Основы практической логики. - Одесса, 1997.

ВСТУП
Мета вивчення логіки
МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ
Розділ 1. Предмет логіки
Короткий зміст розділу
1. Попереднє уявлення про логіку
2. Чуттєві форми пізнання
3. Особливості абстрактного мислення
4. Логічні форми мислення
5. Поняття закону правильного мислення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru