Охорона праці - Москальова В.М - Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?

Первинний інструктаж на робочому місті проводять з усіма без винятку особами, яких вперше беруть на роботу, переведеними з інших робіт, учнями або студентами, що прибули на практику або навчання, з іншими працівниками, які будуть виконувати нову для них роботу. Програму первинного інструктажу розробляє виконавець робіт, узгоджує її зі службою охорони праці, а затверджує роботодавець.

Первинний інструктаж на робочому місті проводить керівник робіт (бригадир, майстер, виконроб) індивідуально з кожним працівником або групою працівників, які виконуватимуть одну і ту ж роботу, за типовою програмою. Особливу увагу звертають на небезпечні та шкідливі виробничі чинники, правильні прийоми праці при застосуванні технологічних засобів, машин, інструментів, механізмів, на правильне користування захисними засобами та на інші питання, від яких залежить безпека праці ял даному робочому місті.

Після перевірки знань та навичок інструктованих допускають до самостійної роботи.

Проведення первинного інструктажу на робочому місті оформляється записом у спеціальному журналі, де виконавець робіт своїм підписом підтверджує факт знання працівником правил безпеки праці, а інструктований своїм підписом підтверджує те, що він прослухав інструктаж і отримав відповідні знання.

Журнал реєстрації первинного інструктажу на робочому місці має кожен виконавець робіт.

Коли і як проводять повторний інструктаж?

Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи за програмою первинного інструктажу у повному обсязі відповідно до графіка, строки якого затверджує головний інженер.

Термін проведення чергового інструктажу для кожного працівника визначається залежно від дати проведення з ним первинного чи попереднього повторного інструктажу, але проміжок між періодично повторними інструктажами не має перевищувати 3-х місяців для працівників на роботах з підвищеною небезпекою та 6-ти місяців для інших видів робіт.

Про наступне проведення повторного інструктажу виконавець робіт мас попередити працівника за 10 днів. Після іспитів результати повторного інструктажу беруться на облік у цехових журналах.

Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?

Позаплановий інструктаж призначають у таких випадках коли:

вводяться в дію нові нормативні акти з охорони праці;

змінюється технологічне обладнання або інші чинники, що впливають на хід технологічного процесу;

порушуються працівниками акти з охорони праці;

є вимога органу держаного нагляду у випадку, якщо виявлено незнання працівниками безпечних методів праці чи нормативних атів; & була перерва у роботі працівника більше, ніж 30 календарних днів для робіт з підвищеною безпекою або 60 днів для інших видів робіт, скоївся нещасний випадок або мали місце інші негативні наслідки. Цей вид інструктажу проводить керівник робіт.

Як проводиться цільовий інструктаж?

Цей інструктаж проводиться з працівниками, якщо:

виконуються разові роботи, які не пов’язані з безпосереднім обов’язками за фахом або разові роботи за межами підприємства та ін.;

необхідно провести роботи з ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха або інших непередбачуваних негативних наслідків;

проводять роботи, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл або інший документ;

відбувається організація масових заходів з учнями у вигляді екскурсії і т. ін.

Цільовий інструктаж проводить керівник робіт залежно від характеру завдання, виробничих обставин, можливих видів небезпек, технологічних засобів і способів виконання трудової діяльності і завершується усним опитуванням набутих знань. Цей інструктаж фіксується у наряді-допуску або іншому документі, що дозволяє проведення даного виду робіт.

Коли і як проводять повторний інструктаж?
Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?
Як проводиться цільовий інструктаж?
1.4.5. Державний нагляд з охорони праці
Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?
Які бувають види нагляду і контролю?
Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?
Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?
Які функції надані органам Державного санітарного нагляду?
Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru