Охорона праці - Москальова В.М - Які бувають види нагляду і контролю?

Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?

Державний нагляд за дотриманням законодавства, правил і норм з охорони праці здійснюють спеціально створені комітети, інспекції та інші органи. Цю структуру утворюють:

> Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд);

> Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ;

> Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього природного середовища;

> Державний пожежний нагляд Міністерства надзвичайних ситуацій.

Які бувають види нагляду і контролю?

Всю систему нагляду і контролю з охорони праці, передбачену чинним законодавством, умовно можна розділити на державний нагляд, відомчий, адміністративний та громадський контроль.

Додержання законодавства про працю контролюють місцеві ради та їх виконавчі і розпорядчі органи.

На міністерства і відомства покладено внутрівідомчий контроль у підпорядкованих їм підприємствах, установах, організаціях.

Адміністративний контроль покладено на роботодавців.

Найвищий нагляд і контроль за обов’язковим і однаковим виконанням законів і нормативів з охорони праці здійснює Генеральна прокуратура України та підпорядковані їй прокурори на місцях відповідно до Закону "Про прокуратуру".

Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?

Держгірпромнагляд здійснює нагляд за:

станом безпеки виконання робіт у вугільній, гірничорудній, гірничохімічній, металургійній, нафто- і газодобувній промисловості, промисловості мінеральних добрив, при проведенні геологорозвідувальних та інших гірничих робіт, підконтрольних комітету;

будівництвом та експлуатацією систем газопостачання в містах і сільський місцевості, а також при проведенні робіт (незалежно від підпорядкованості об’єкта), пов’язаних з транспортуванням, зберіганням і використанням природного і зрідженого газу (пропан-бутан), а також на усіх вибухо- і пожежонебезпечних, хімічних та нафтопереробних виробництвах;

зберіганням, використанням і обліком вибухових речовин;

виготовленням, монтажем і безпечною експлуатацією підйомних споруд, котельних установок і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води і т. ін.;

облаштуванням електричних установок, безпекою обслуговування електричних та теплових установок;

готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань.

Крім цього, Держгірпромнагляд проводить реєстрацію великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на державній мережі загального користування; формує науково-дослідні роботи; опрацьовує і затверджує правила, норми, стандарти і інші документи; організовує розслідування аварій, групових і смертельних нещасних випадків, аналізує причини та веде їх облік; бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів; здійснює підготовку міжнародних договорів та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері охорони праці.

Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?

відвідувати підконтрольні установи незалежно від форм власності та здійснювати у присутності роботодавця перевірку дотримання законодавства з питань охорони праці;

отримувати від роботодавця письмові чи усні пояснення, матеріали та інформацію з відповідних питань;

видавати роботодавцям обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці;

забороняти, зупиняти або обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробників, цехів, дільниць до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників винних у порушенні законодавства з охорони праці.

надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності відповідно до закону.

Рішення органів Державного нагляду є обов’язковими для виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами.

Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?
Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?
Які функції надані органам Державного санітарного нагляду?
Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?
Які основні функції надані органам Держпожнагляду?
Які функції мають органи прокуратури у сфері охорони праці?
Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?
Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?
Що таке оперативний контроль з охорони праці?
Які плани входять в систему заходів з охорони праці?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru