Охорона праці - Москальова В.М - Які функції надані органам Державного санітарного нагляду?

Для контролю і нагляду за дотриманням санітарного законодавства в системі МОЗ створено органи санітарно-епідеміологічної служби, основною установою яких є санітарно-епідеміологічні станції (CEC). Основні напрямки роботи CEC визначає Положення про цей вид нагляду. Діяльність цих органів здійснюється шляхом запобіжного й поточного санітарного нагляду.

Запобіжний нагляд—це шлях попередження дії шкідливих чинників виробничого або навколишнього середовища на організм людини. Він полягає у нагляді за дотриманням санітарного законодавства, правил та гігієнічних нормативів під час проектування, будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію промислових об’єктів або визначення земельних ділянок для їх розташування. Заключним етапом цього нагляду є санітарне обстеження щодо дотримання проектних положень на збудованих промислових об’єктах у стадії введення їх в експлуатацію.

Поточний санітарний нагляд здійснюється на збудованих промислових об’єктах у стадії & експлуатації. Його мета полягає у тому, щоб контролювати дотримання санітарно-гігієнічного законодавства на діючих підприємствах шляхом вивчення умов праці і їх впливу на здоров’я працюючих; організацію медичних оглядів, розслідування та облік професійних захворювань та аналіз причин їх виникнення.

Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?

Ці органи мають організаційні, наглядові та адміністративні функції. Вони:

розробляють, затверджують загальнодержавні правила, типові документи з питань пожежної безпеки;

погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів; що стосуються пожежної безпеки;

здійснюють контроль за дотримання законодавчих актів з пожежної безпеки;

беруть участь у державних комісіях з приймання в експлуатацію будівель та інших об’єктів, відведення земель під будівництво, дають дозвіл на введення в експлуатацію нових та реконструйованих об’єктів;

проводять експертизу проектної документації на забудову щодо відповідності їх нормативним актам з пожежної безпеки та проводять випробовування нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання і т. ін.

Які основні функції надані органам Держпожнагляду?

Органи Державного пожежного нагляду контролюють стан пожежної безпеки на об’єктах державної та колективної власності у повному обсязі, на об’єктах приватної власності лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожежі. До їх функцій належать:

контроль за дотриманням вимог державних стандартів, протипожежних норм та правил;

виявлення та усунення причин й умов, які можуть спричиняти пожежі та створювати загрозу для життя й здоров’я людей або можуть перешкоджати ліквідації можливих загорянь.

перевірка справності засобів пожежогасіння й пожежної сигналізації;

заборона або призупинення роботи підприємств, якщо експлуатація їх може призвести до загоряння і загрожувати здоров’ю людей, до усунення виявлених недоліків.

проведення технічного розслідування обставин та причин пожеж, загибелі або травмування людей, знищення і пошкодження матеріальних цінностей.

Які правила і обов’язки має Державний комітет з ядерного регулювання?

Державний комітет здійснює:

контроль за додержанням норм і правил ядерної і радіаційної безпеки об’єктів ядерної енергії, збереженням, транспортуванням та похованням токсичних радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин;

розробку норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, фізичний захист ядерних матеріалів, конструювання та експлуатацію обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

проведення екологічної експертизи проектів, визначення вимог до розташування, проектування, обслуговування, спорудження, введення в експлуатацію, та виведення з неї об’єктів ядерно-енергетичного комплексу, підготовку персоналу та нагляд за проведенням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об’єктах атомної енергетики, контроль готовності експлуатуючих організацій ядерно-промислового комплексу до ліквідації негативних наслідків можливих аварій.

Для здійснення цих функцій у Мінекобезпеки діє головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою, а у центральному апараті Адміністрація ядерного регулювання, яка здійснює функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?
Які основні функції надані органам Держпожнагляду?
Які функції мають органи прокуратури у сфері охорони праці?
Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?
Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?
Що таке оперативний контроль з охорони праці?
Які плани входять в систему заходів з охорони праці?
Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?
Що таке колективний договір?
Які питання з охорони праці включає колективний договір?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru