Охорона праці - Москальова В.М - Як проводиться спеціальне розслідування?

Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, а також за виконанням заходів щодо усунення причин, які викликали нещасні випадки, здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, Фонд соціального страхування відповідно до їх компетенції, а також профспілкові комітети на підприємствах, громадські інспектори з охорони праці, та вищий відомчий контроль.

Як проводиться спеціальне розслідування?

Спеціальному розслідування підлягають нещасні випадки:

зі смертельним наслідком;

групові (з двома і більше працівниками);

випадки смерті на підприємстві;

випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Про ці нещасні випадки роботодавець має негайно повідомити:

територіальний орган державного нагляду за охороною праці;

органи прокуратури;

робочий орган дирекції Фонду соціального страхування;

орган, до сфери управління якого належить підприємство;

профспілкову організацію, членом якої є потерпілий;

вищестоящий профспілковий орган;

місцевий відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та ін. (у разі необхідності).

Спецрозслідування проводиться не більше 10 робочих днів комісією, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці у такому складі: представник територіального органу державного нагляду за охороною праці — голова комісії;

представник відповідного органу виконавчої дирекції Фонду;

роботодавець;

представник профспілкової організації підприємства; представник вищестоящого профспілкового органу.

У разі необхідності до розслідування залучають представника інших зацікавлених організацій (санепідемслужба, прокуратура та ін.). За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за формою Н-5, а також акт за формою Н-1 або НПВ на кожного потерпілого окремо.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, може проводити комісія, призначена наказом Держгірпромнагляду.

Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?

До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку включають: ^ копію наказу про організацію спеціального розслідування;

акт спеціального розслідування за формою Н-5, прикладену до нього

завірену копію акту за формою Н-1 на кожного потерпілого;

плани, схеми, фотознімки місця подій;

пояснення очевидців, а також службових осіб, відповідальних за додержання норм і правил охорони праці;

виписку з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів;

медичну довідку про характер і важкість пошкоджень потерпілого, причину смерті;

довідку про матеріальні збитки в зв’язку з нещасним випадком;

протокол огляду місця події де стався нещасний випадок, протоколи опитування потерпілого та інших осіб, які були причетні до події; копії приписів, що стосуються нещасного випадку, якщо вони видавалися, витяги з нормативних, правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені.

Після закінчення спецрозслідування роботодавець у п’ятиденний термін надсилає копії матеріалів до органів прокуратури, а також до тих органів, які брали участь у розслідуванні..

У п’ятиденний термін з моменту підписання акта спецрозслідування роботодавець має видати наказ про виконання заходів щодо запобігання виникненню подібних випадків, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавчих нормативів з охорони праці.

Про виконання розроблених комісією заходів у письмовій формі повідомляють органи, які брали участь у спецрозслідуванні. Органам прокуратури також надають інформацію про прийняття відповідного рішення.

Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?
Як розслідуються хронічні професійні захворювання?
Як розслідуються виробничі аварії?
Які причини травматизму та професійних захворювань?
Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?
Як складається звітність про нещасні випадки?
Як складається акт про нещасний випадок на виробництві?
Як описати обставини нещасного випадку?
Як проводиться реєстрація нещасних випадків?
Як розслідуються нещасні випадки з працівником, який направлений на підприємство іншою організацією?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru