Охорона праці в туристському комплексі - Банько В.Г. - 7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі

7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі

Найбільш розповсюдженими причинами виникнення пожеж у туристських комплексах є такі:

• Порушення правил використання приладів і технічної експлуатації електричних систем і електрознаряддя: різноманітні несправності, які виникли в процесі виробництва або експлуатації електричних приладів, освітлення, телевізорів; залишені без нагляду й увімкнені на довгий термін електронагрівачі: розташування освітлювальних ламп поблизу легкозаймистих предметів: перевантаження електросистем; зношення і порушення ізоляції; порушення ламп в освітлювальних приладах і, як наслідок, виникнення пожежі через надмірне нагрівання оточуючих речей.

• Необережне користування вогнем: потрапляння тліючих сірників 1 сигарет на легкозаймисті речовини; тліючі частинки тютюну, що переносяться повітряною масою: використання для освітлення сірників, запальничок, свічок.

• Порушення технологічних процесів і використання несправних виробничих приладів; використання відкритого вогню для відігрівання замерзлих труб водопротоків: використання відкритого вогню для освітлення у виробничих умовах; використання легкозаймистих речовин для чищення меблів: нагрівання від тертя різних поверхонь: спалювання сміття, листя та інших відходів у непередбачених для цього місцях; збереження фарб, лаків та інших будівельних легкозаймистих речовин у непередбачених для цього місцях.

• Несправність печей і газоходів, порушення правил пожежної безпеки при їх експлуатації; порушення граничних норм опалення в печі; установка газових приладів біля легкозаймистих матеріалів 1 речовин; використання в якості газопроводів вентиляційних каналів. Попередження пожеж здебільшого залежить від чіткого усвідомлення персоналом туристського комплексу необхідності протипожежної профілактики, швидкого реагування в складних ситуаціях, взаємодії зі службами пожежної охорони. Адміністрація туристського комплексу повинна:

- забезпечити своєчасне виконання протипожежних заходів при проектуванні, будівництві й експлуатації готелю та прилеглої території:

- слідкувати за виконанням правил і норм протипожежної безпеки;

- виділяти необхідні кошти на виконання протипожежних заходів, придбання Засобів пожежегасіння;

- назначити відповідальних за забезпечення пожежної безпеки

будівель, корпусів, складів тощо;

- організувати на об'єктах протипожежний Інструктаж і заняття з пожежно-технічного мінімуму:

- періодично перевіряти стан пожежної безпеки об'єкта, наявність і справність технічних засобів боротьби з пожежами, систем її сигналізації.

Директор туристського комплексу назначає відповідального за проведення протипожежної роботи в туристському комплексі (з інженерно-технічних працівників).

За безпеку окремих служб, ділянок відповідають керівники цих підрозділів, які затверджуються наказом. У готелях, де працює понад 200 осіб, створюються ГТТК - пожежно-технічні комісії, керівником яких є головний інженер.

Основним завданням ПТК є:

- розробка заходів пожежної безпеки, попередження виникнення і розповсюдження пожеж;

- встановлення протипожежного режиму та проведення масової

роз'яснювальної роботи про виконання правил і норм протипожежної безпеки серед працівників 1 гостей туристського комплексу;

- контроль за виконанням дирекцією туристського комплексу настанов Держпожежнагляду:

- щоквартальна перевірка приміщень туркомплексу і складання акта з указівкою прізвищ виконавців і строків його виконання:

- при появі в готелі диму або виникнення пожежі черговий персонал повинен негайно викликати пожежну команду і сповістити про це керівництво туристського комплексу, а в нічний час - черговому диспетчеру, який має вжити заходів щодо усунення пожежі та П розповсюдження до приїзду пожежної команди.

7.2. Загальні відомості про процеси горіння, вибухово-пожежну небезпеку речовин і матеріалів
7.3. Вогнестійкість будівельних конструкцій і класифікацій зон і приміщень з пожежо- і вибухонебезпечності
7.4. Забезпечення евакуації людей з будівель і приміщень. Самозахист людей при пожежах
7.5. Протипожежні вимоги до експлуатації електроприладів інженерних систем і до проведення масових заходів
7.6. Вогнегасні речовими і первинне знаряддя пожежогасіння
7.7. Системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння
Питання для обговорення
Розділ 8. Надання першої медичної допомоги потерпілим
8.1. Загальні принципи надання першої медичної допомоги
8.2. Іммобілізація, транспортування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru