Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д. - Україна і Азербайджанська Республіка

спираючись на дружні зв'язки і традиції добрих відносин, що склалися історично між їхніми народами,

... сповнені рішучості побудувати на своїх територіях демократичні, правові держави, ... домовилися про таке:

Стаття 1

Високі Договірні Сторони розвиватимуть свої відносини як дружні держави. Вони зобов'язуються неухильно керуватися принципами взаємної поваги до їх державного суверенітету і незалежності, рівноправності і невтручання у внутрішні справи одна одної, незастосування сили чи загрози силою, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, поваги прав людини і основних свобод, сумлінного виконання зобов'язань, а також іншими загальновизнаними нормами міжнародного права.

Стаття 2

Високі Договірні Сторони консультуватимуться з питань зміцнення миру, підвищення стабільності і безпеки як у глобальному, так і в регіональному масштабі. Вони сприятимуть продовженню процесу загального роззброєння. Вони докладатимуть зусиль щодо сприяння мирному врегулюванню регіональних конфліктів та інших ситуацій, що зачіпають інтереси Сторін.

З цією метою Високі Договірні Сторони проводитимуть на регулярній основі консультації з проблем, що становлять взаємний інтерес.

Стаття З

У випадку виникнення ситуації, що створює, на думку однієї з Високих Договірних Сторін, загрозу миру або суттєво зачіпає інтереси її безпеки, кожна із Сторін може звернутися до іншої Сторони з пропозицією провести невідкладні консультації.

Стаття 4

Кожна з Високих Договірних Сторін забороняє і припиняє створення і діяльність на своїй території організацій і груп, а також діяльність окремих осіб, що становлять загрозу державному суверенітету, незалежності і територіальній цілісності іншої Високої Договірної Сторони.

Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язується не допускати, щоб її територія використовувалась з метою підготовки і здійснення агресії або інших насильницьких дій проти іншої Високої Договірної Сторони.

Стаття 6

Кожна з Високих Договірних Сторін захищає права своїх громадян, які проживають на території іншої Сторони, надає їм захист та підтримку відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права.

Високі Договірні Сторони укладуть Консульську конвенцію, договір про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах та інші угоди, необхідні для забезпечення прав своїх громадян, які проживають на території іншої Високої Договірної Сторони.

Стаття 7

Високі Договірні Сторони підтверджують, що поважання прав осіб, які належать до національних меншин, як частини загальновизнаних прав людини, є істотним фактором миру, справедливості, стабільності і демократії.

Високі Договірні Сторони зобов'язуються вжити законодавчих, адміністративних та інших необхідних заходів для недопущення на своїй території будь-якої дискримінації громадян за ознакою їх приналежності до національної меншини, а також пропаганди, котра викликала б міжнаціональний розбрат або становила б загрозу існуванню національних меншин.

Стаття 8

Високі Договірні Сторони розвиватимуть рівноправне і взаємовигідне співробітництво в галузях політики, економіки, культури, науки, техніки, охорони здоров'я, енергетики, торгівлі, гуманітарній та інших сферах, сприятимуть широкому інформаційному обміну.

Стаття 9

Правовий режим державного майна, майна юридичних і фізичних осіб однієї Високої Договірної Сторони, що знаходиться на території іншої Високої Договірної Сторони, регулюється законодавством Сторони місця знаходження майна, якщо не передбачено угодою між Сторонами.

Стаття 10

Високі Договірні Сторони нададуть режим найбільшого сприяння і вживуть всіх необхідних заходів для розвитку і розширення торговельно-економічних відносин на взаємовигідній, стабільній і збалансованій основі. Кожна із Сторін утримуватиметься від дій, здатних завдати іншій Стороні економічних збитків....Високі Договірні Сторони прагнутимуть створювати на своїй території сприятливі умови для діяльності підприємств та підприємців іншої Сторони, зокрема, в сфері прямих інвестицій та захисту вкладеного капіталу.

Стаття 12

Високі Договірні Сторони забезпечуватимуть вантажні та пасажирські перевезення через власні морські, річкові і повітряні порти, залізничну і автомобільну мережу та трубопроводи, укладуть окремі угоди про врегулювання питань транзиту вантажів та пасажирів через свої території...

Стаття 16

Високі Договірні Сторони приділятимуть особливу увагу розвитку співробітництва в галузі енергетики, транспорту, інформатики і зв'язку, включаючи супутниковий зв'язок і телекомунікації. Сторони укладуть окремі угоди з цих питань.

Стаття 18

Високі Договірні Сторони, самостійно вирішуючи питання забезпечення національної безпеки і оборонного будівництва, здійснюватимуть з цією метою тісне співробітництво. Форми і порядок співробітництва у цій галузі будуть врегульовані окремою угодою.

Стаття 20

Високі Договірні Сторони співробітничатимуть в усуненні причин, що породжують проблему біженців, у поліпшенні їх матеріального становища і правового статусу...

Стаття 23

Цей Договір не зачіпає прав і зобов'язань Високих Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Із Угоди про розвиток торговельно-економічного співробітництва між Урядом України і Урядом Республіки Грузія
Із Консульської Конвенції між Україною і Грузією
Із Заяви МЗС України щодо Грузії
Із Заяви Прес-служби МЗС України навколо ситуації у придністровському врегулюванні
Із Заяви МЗС України щодо розблокування освітнього процесу в Придністров'ї
Із Договору між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999—2009 роки
Із Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору
ГЛАВА 6. УКРАЇНА В СТРУКТУРАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
6.1. Формування і розвиток Співдружності Незалежних Держав
Заходи щодо посилення СНД
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru