Статистика - Опря А.Т. - Тема 10. Індексний метод

10.1. Як називають в індексному аналізі об'єднання різнорідних елементів в одну сукупність?

- Індексний комплекс.

- Модель індексного аналізу.

* Агрегат.

- Агрегатний індексний комплекс.

10.2. Яка з відповідей дає визначення статистичного індексу?

- Показник.

- Відносна величина.

- Комплексний показник.

* Відносна величина, одержана в результаті порівняння складних економічних явищ, що не підлягають безпосередньому підсумовуванню.

10.3. Які індекси відображують співвідношення простих одиничних показників?

- Тотальні.

- Субіндекси.

* Індивідуальні.

- Загальні.

10.4. Як називається в теорії індексів показник, зміну якого характеризує індекс?

- Сумірник.

* Індексована величина.

- Елімінована величина.

- Середня величина.

10.5. Як називається в індексному комплексі постійна величина, пов'язана з індексованою?

* Сумірник (вага).

- Порівнювана величина.

- Константа.

- Середня величина.

10.6. Як класифікуються індекси за способом побудови?

- Агрегатні, тотальні, середні.

* Агрегатні, середні із індивідуальних, середнього рівня.

- Агрегатні, групові, індивідуальні.

- Агрегатні, середнього рівня, індивідуальні.

10.7. Як класифікуються індекси за ступенем охоплення елементів явищ?

* Індивідуальні, загальні.

- Індивідуальні, агрегатні.

- Загальні, тотальні.

- Групові, індивідуальні.

10.8. Якими способами можна побудувати індекс фізичного обсягу?

* Як агрегатний і як середній із індивідуальних.

- Як загальний і як індивідуальний.

- Як тотальний.

- Як груповий.

10.9. Як називається індекс, одержаний за рівнянням: Т91 р: 21 ?

- Агрегатний індекс вартості.

* Агрегатний індекс фізичного обсягу.

- Індекс вартості.

- Індекс цін.

10.10. За якою формою середньої розраховують середні індекси?

* Арифметичної, гармонійної.

- Арифметичної.

- Гармонійної.

- Структурної.

10.11. Яку форму індексу використовують в аналізі, якщо вихідні дані несуть інформацію про вартість продукції звітного періоду в базисних цінах?

- Середню арифметичну.

* Середню гармонійну.

- Середню арифметичну або середню гармонійну.

- Будь-яку середню форму.

10.12. Яка форма індексу буде використана в розрахунках, якщо в розпорядженні дослідника є дані: а) індивідуальні індекси обсягу; б) вартість продукції у базисному році? Треба визначити індекс фізичного обсягу.

- Середній гармонійний.

- Агрегатний.

- Середній з індивідуальних.

* Середній арифметичний.

10.13. Як класифікують індекси залежно від періоду часу, взятого за основу порівняння?

- Періодичні.

- Базисні.

- Ланцюгові.

* Базисні та ланцюгові.

10.14. Який взаємозв'язок існує між базисними і ланцюговими індексами?

- Прямий.

- Обернений.

- Добуток базисних індексів дорівнює ланцюговому останнього періоду.

* Добуток ланцюгових індексів дорівнює базисному останнього періоду.

10.15. Який термін використовують при інтерпретації індексів, якщо за базу порівняння при обчисленні береться 100 %?

- Процент.

* Пункт.

- Проміле.

- Продециміле.

10.16. Знайдіть правильну відповідь за такими результатами розрахунків: у 2004 р. індекс цін щодо 2003 р. підвищився від 115 до 120%. За базу порівняння (100 %) взяте 2003р.

- Індекс збільшився на 5 %.

- Індекс збільшився на 5 одиниць свого виміру.

- Індекс збільшився на 0,05.

* Індекс збільшився на 5 пунктів.

10.17. Як називається індекс, представлений відносною величною, що характеризує динаміку двох середніх показників?

* Індекс змінного складу.

- Індекс фіксованого складу.

- Індекс з постійною вагою.

- Індекс із змінною вагою.

10.18. Яку статистичну характеристику одержують відношенням індексу змінного складу до індексу фіксованого складу?

- Індекс середнього рівня.

* Індекс структури.

- Індекс з постійною вагою.

- Середній індекс.

10.19. Яку статистичну характеристику одержують добутком індексу структури та індексу фіксованого складу?

* Індекс змінного складу.

- Індекс із змінними вагами.

- Індекс із постійними вагами.

- Середній індекс.

10.20. Яка відповідь відображує основні види економічних індексів?

- Індекси середнього рівня.

* Індекси продуктивності праці, індекси фізичного обсягу, індекси цін, індекси собівартості.

- Індекси структури.

- Індекси товарообороту.

10.21. Як називаються індекси, що характеризують співвідношення рівнів явищ у просторі?

- Загальні.

- Тотальні.

* Територіальні.

- Субіндекси

МОДУЛЬ 5
Тема 11. Вибірковий метод
Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ
ТЕМА 1. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
§ 1.1. Поняття про статистичні гіпотези
§ 1.2. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична область
§ 1.3. Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх
§ 1.4. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів
§ 1.5. Основні аспекти і умови застосування Xi - квадрат критерію
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru