Стратегічне управління - Порохня В.М.


У посібнику викладено основні питання, що розкривають сутність стратегі­чного управління як філософії управлінської діяльності за умов ринкових відно­син та конкуренції. Основну увагу приділено місцю та ролі стратегічного управ­ління в загальному менеджменті організацій, а також сутності та забезпеченню стратегічного управління організацією.

Для студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навча­льних закладів.

Передмова

Глава 1. Місце і роль стратегічного управління в загальному менеджменті організацій

Глава II. Сутність та забезпечення стратегічного управління організацією

Глосарій