Педагогіка вищої школи - Ортинський В.Л


У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої ніколи попередніх поколінь з новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

Посібник призначено для студентів; магістрів, аспірантів та науково-педагогічиих працівників.

ВСТУП

Розділ 1. Загальні основи педагогіки вищої школи

Розділ 2. Дидактика вищої школи

Розділ 3. Методи та форми організації навчання у вищій школі

Розділ 4. ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Розділ 5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Список рекомендованої літератури: