Регіональна економіка - Качан Є.П.


У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії та концепції просторової організації господарства, суть та механізми реалізації державної регіональної економічної політики, основні підходи щодо пожвавлення розвитку регіонів України. Детально досліджено особливості розвитку господарства в галузевому і регіональному вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та ефективного природокористування і природоохоронної діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України.

ПЕРЕДМОВА

Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Частина ІІ. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Частина III. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Частина IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА