Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н.Г.


Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг).

Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Розділ 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ