Філософія - Данильян О.Г.


У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції та роль і значення в житті суспільства. Наведено характеристику історії розвитку філософської думки, її різних напрямів і шкіл. Стисло, доступно і змістовно викладено основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку, епістемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії.

Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також тих, хто цікавиться філософськими проблемами.

Передмова

Частина перша. Сутність філософії та основні етапи її розвитку

Частина друга. Онтологія, гносеологія, соціальна філософія

Рекомендована література