Екологія - Джигирей B.C.


Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

ВСТУП

1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЇ

2. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ людини НА ДОВКІЛЛЯ

3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА