Проектний аналіз - Митяй О.В. -
2.5. Учасники проекту

2.6. Економічна взаємозалежність проектів
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
3.1. Поняття життєвого циклу проекту
3.2. Передінвестиційна фаза проекту
3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 4. КОНЦЕПЦІЯ ЗАТРАТ І ВИГІД У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ
4.1. Поняття явних і неявних вигід і затрат
4.2. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі