Проектний аналіз - Митяй О.В. -
4.4. Поняття затрат у проектному аналізі

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 5. ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
5.1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей
5.2. Номінальна та реальна процентні ставки
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 6. ГРОШОВИЙ ПОТІК
6.1. Рух грошового потоку
6.2. Вплив амортизації на величину грошового потоку
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 7. СТАНДАРТНІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ