Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АСЕД - агент суб'єкта економічної діяльності; БД - база даних; БЗ - база знань;

ВІС - виконавчі інформаційні системи;

ВО - віртуальна організація;

ВП - віртуальне підприємство;

ВС - відкрита система;

ЕД - електронний документ;

ЕІ - економічна інформація;

ЕОД - електронний обмін даними;

ЕОМ - електронні обчислювальні машини;

ЄІП - єдиний інформаційний простір;

ЖЦ - життєвий цикл;

ІАВ - інтегроване автоматизоване виробництво;

ІЕП - інформаційно-економічний простір;

ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології;

ІР - інформаційні ресурси;

ІС - інформаційна система;

ІТ - інформаційна технологія;

КІС - корпоративні інформаційні системи;

КПЕ - ключові показники ефективності;

МАС - мультиагентні системи;

МПЗ - модель подання знань;

ОПР - особа, яка приймає рішення;

ОС - операційна система;

ПЕРЕДМОВА

Підручник "Інформаційні системи і технології на підприємствах" створено для студентів базової освіти економічних спеціальностей відповідно до програми курсу "Інформаційні системи і технології на підприємстві".

Значну увагу приділено інформаційним системам і технологіям на підприємствах України. Матеріали, наведені в підручнику, допоможуть студентам набути необхідних знань і навичок з використання інформаційних систем і технологій для підтримки економічної та підприємницької діяльності за умов переходу до ринкової економіки.

У підручнику розглянуто такі питання:

o роль і місце інформаційних систем і технологій на підприємствах у процесі інформатизації України;

o економічна інформація і засоби її формалізованого опису на підприємствах;

o сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних систем на підприємствах;

o складові інформаційних систем і технологій на підприємствах: програмно-апаратне, математичне, інформаційне та інші види забезпечення;

o еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах;

o автоматизація управління проектами на підприємствах;

o перспективи використання інформаційних систем і технологій на підприємствах в економічній та підприємницькій діяльності;

o інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах;

o основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах;

o Web-тexнoлoгiï на підприємстві;

o застосування технологій корпоративних інформаційних систем.

Інформаційне наповнення підручника базується на матеріалах лекцій, які було прочитано авторами студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного транспортного університету.

Метою цього курсу є формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, що призначені для управління підприємствами. Книга містить 10 розділів. Основна мета цього підручника - надати читачам, серед яких можуть виявитися керівники підприємств, що працюють у різних галузях національного господарства, можливість усвідомити та оцінити той факт, що інформаційні системи і технології є основним фактором і засобом підвищення ефективності діяльності та управління підприємствами.

Підручник підготував авторський колектив у такому складі: В.Л. Плескач, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (розд. 1-10); Т.Г. Затонацька, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (розд. З, 5, 10). Автори висловлюють подяку Ю.В. Рогушиній за надані матеріали до розділу 9 і поради при написанні підручника.

Книга призначена для студентів економічних спеціальностей та фахівців, які бажають підвищити свою кваліфікацію в галузі інформаційних систем і технологій на підприємствах.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами
1.1. Сутність та поняття інформації і даних
Властивості інформації
Семантична та прагматична міри інформації
Інформаційні ресурси для управління діяльністю підприємства
Поняття інформаційного простору
Структура інформаційного простору
1.2. Інформаційні технології
Використання IT в управлінні соціально-економічними системами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru