Політична економія - Ніколенко Ю.В. - Методи кредитування

У світовій банківській практиці найбільш поширеними є такі методи кредитування: одноразовий кредит, овердрафт, кредитна лінія, терміновий кредит.

Одноразовий кредит є одним з найдавніших методів надання позики. Згідно з цим методом кредитні кошти перебувають на спеціальному позичковому рахунку, а потім списуються на поточний рахунок позичальника або на рахунок постачальника, підрядчика тощо. Погашення кредиту відбувається з поточного рахунка позичальника (якщо позичальник - юридична особа) або в касу банку (якщо позичальник - фізична особа) шляхом перерахування коштів на позичковий рахунок. Погашення відбувається одноразово або періодично, залежно від умов кредитного договору.

Овердрафт - форма кредитування, яка використовується для покриття короткострокових розривів у платежах позичальника. Надається позичальникам, які мають стабільні регулярні надходження на рахунок. Принципова відмінність від традиційного кредитування полягає в тому, що кредитні ресурси не спрямовуються на рахунок клієнта, а надається можливість "мінусового" залишку на рахунку. Режим овердрафта припускає можливість в межах встановленого операційного часу здійснювати платежі, оскільки усі надходження на розрахунковий рахунок автоматично ідуть на погашення заборгованості по овердрафту. У договорі овердрафту фіксується термін неперервного мінусового сальдо по рахунку (як правило, 30 днів),

Таблиця 15.1

Види банківських кредитів

№ п/п

Критерії (ознаки)

Види кредитів

1

За терміном користування

- строкові кредити: короткостроковий (до 1 року) середньостроковий (до 3 років) довгостроковий (понад 3 роки)

- безстрокові (до запитання, онкольні)

- пролонговані

2

За призначенням

- на виробничі цілі (юридичним особам для закупівлі основних засобів та обігових коштів);

- споживчий кредит (фізичним особам)

3

За ступенем ризику

- стандартний

- під контролем

- субстандартний

- сумнівний

- безнадійний

4

За забезпеченням

- бланковий (незабезпечений)

- забезпечений, у тому числі:

- заставою

- гарантійними зобов'язаннями, порукою і страхуванням

5

За методами надання

- в одноразовому порядку

- відповідно до відкритої кредитної лінії

- гарантійний (із заздалегідь обумовленою датою надання)

6

За методами погашення

- одноразовим внеском

- у розстрочку

- достроковий (за вимогою кредитора або за заявою позичальника)

- з регресією платежів

- ануїтетний

- після закінчення обумовленого терміну (місяця, кварталу)

7

За кількістю кредиторів

- достроковий

- консорціумний (синдикований)

8

За характером та способом сплати відсотків

- з фіксованою процентною ставкою

- з плаваючою процентною ставкою

- зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (звичайний кредит)

- зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит)

це означає, що в межах фіксованого терміну залишок на рахунку має бути позитивним або нульовим за рахунок надходжень. Надання овердрафту фізичним особам можливе з використанням банківської платіжної картки. При цьому сума овердрафту залежатиме від суми підтвердженого основного доходу позичальника.

Кредитна лінія - юридично оформлене зобов'язання банку надавати позичальнику кредит у межах встановленого ліміту протягом певного періоду часу. Надається клієнтам на покриття потреб в короткострокових фондах фінансування з метою поповнення оборотних коштів. Відкриття відновлювальної (револьверної) кредитної лінії дозволяє позичальнику отримати кредит у встановленому розмірі, погасити всю його суму повністю або частково і автоматично отримати повторно позику у межах терміну дії кредитної лінії.

Терміновий кредит - форма кредитування, яка використовується для покриття короткострокових розривів у платежах позичальника. Надається клієнтам при фінансуванні угод, де момент одержання доходу, наприклад посередницька діяльність, є фіксованим. У договорі про надання термінового кредиту зазначені дата одержання, дата погашення. На практиці в чистому вигляді застосовується рідко, у зв'язку з ускладненою процедурою зміни терміну погашення у випадку форс-мажору, проте застосовується в поєднанні з іншими режимами короткострокового кредитування, такими як овердрафт, кредитна лінія. Оскільки банк, що надає кредит, може залучити термінові ресурси на міжбанківському ринку, що і буде основною складовою ціни для клієнта, такий кредит дешевий.

§ 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ
Глава 16. ДОХОДИ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ
§ 1. ДОХОДИ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Система доходів споживчого призначення
Матеріальна основа мотивації людей до господарювання
§ 2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Заробітна плата як форма розподілу за працею
Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці
Організація заробітної плати і її вдосконалення
§ 3. ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЗА ТРУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru