Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чи правильно стверджувати, що іслам — впливова релігія на сучасній політичній арені світу? Доведіть свою думку.

2. Що стало причиною створення світовим товариством переліку мусульманських терористичних організацій, які підлягають ліквідації незалежно від місця їх розташування?

3. Чому Коран вважається історичною і літературною пам'яткою ранньої середньовічної епохи в історії арабів?

4. Чим кардинально відрізняється мечеть від християнського храму у своєму облаштуванні?

5. Чи справедливе твердження, що в ісламі, на відміну від інших релігій, монотеїзм доведений до повного завершення? Обґрунтуйте свою думку.

6. Які ритуальні дії стимулюють згуртованість мусульман? Наведіть відповідні висловлювання Мухаммеда.

7. На вашу думку, що стало першопричиною виникнення та укорінення джихаду як святого обов'язку мусульман? Яка його роль в історичному розвитку ісламу як світової релігії?

8. На вашу думку, шаріат прискорює чи гальмує соціальні процеси в сучасних мусульманських країнах?

9. Чи є принциповими розбіжності у сунітському і шиїтському напрямах ісламу?

10. У чому полягає ідеологія сучасного панісламізму?

11. На вашу думку, чим пояснюється життєздатність ісламу?

Тести

І. Назвіть найбільш впливові ісламські міжнародні організації: 1) Всесвітній ісламський конгрес; 2) Ліга ісламського світу; 3) Афро-Азіатська ісламська організація; 4) Ісламська рада Європи; б) Регіональна ісламська організація країн Південно-Східної Азії і Тихого океану; 6) Організація визволення Палестини; 7) Організація ісламської конференції (ОІК).

П. Визначте час виникнення ісламу: 1) кінець VI ст.; 2) початок VH ст.; 3) середина УП ст.; 4) кінець VIL ст.; б) початок УШ ст.

III. Визначте умови виникнення ісламу: 1) політеїстичність аравійських племен; 2) розпад патріархально-родового ладу; 3) розвиток торгівлі; 4) відбудова Кааби; 5) проголошення Аллаха єдиним Богом всіх арабів.

IV. Завершіть твердження: "Основоположником ісламу вважається

V. Визначте варіанти лексичного значення слова "сура"в ісламі: 1) текст-розповідь певного обсягу; 2) утворений з аятів текст Корану; 3) тексти Корану, які складаються з фраз або фрагментів фраз.

VI. Визначте кількість сур у Корані: а) 114; б) 78; в) 132. VII. Визначте тематику текстів Корану: 1) етичні настанови;

2) історичні тексти; 3) правила; 4) заборони; 5) юридичні настанови; 6) господарські настанови; 7) фольклорні тексти; 8) життя і діяльність пророків.

VIII. Визначте зміст поняття "мітраб": 1) центральна стіна у домі, розписана текстами Корану; 2) ніша в стінах мечеті для збереження культових речей; 3) ніша в центральній стіні мечеті, що розписана текстами Корану.

IX. Визначте зміст поняття "мінарет": 1) господарська споруда У дворі мечеті; 2) культова споруда у дворі мечеті.

X. Визначте значення поняття "азан": 1) оголошення культового змісту; 2) закликання віруючих до молитви.

XI. Визначте зміст обряду "ууду": 1) обрізання; 2) омовіння.

XII. Визначте причину знімання взуття мусульманами при вході у мечеть: 1) знак поваги до Аллаха; 2) процедура перед молитвою.

ХШ. Визначте фундаментальні елементи культової діяльності ісламу: 1)Шахада; 2)Рамадан; 3)молитва; 4)іслам; 5) Саум; 6) Іхрам; 7) закят; 8) хадж; 9) джихад.

XIV. Визначте Символи віри ісламу: 1) єдиний Бог (Аллах);

2) хадж; 3) святість Корану; 4) Суна; б) існування Раю і пекла; б) божествений присуд долі; 7) безсмерття душі; 8) існування ангелів і демонів; 9) Мухаммед — останній посланець Аллаха; 10) шаріат.

XV. Визначте джерела віровчення в ісламі: 1) Коран; 2) Суна;

3) Кааба; 4) шаріат; 5) ракат.

XVI. Визначте соціальні функції ісламу: 1) консервація поглядів, уявлень, переконань, ідеалів представників арабського світу середньовічної епохи; 2) керівництво і контроль за життям, побутом людей; 3) контроль за правовими функціями держави;

4) виконання настанов шаріату; 5) формування релігійної свідомості.

XVII. Визначте специфічні риси релігійної свідомості мусульман: 1) утопічно-фантастична; 2) медитаційна; 3) догматична; 4) пілігримна; б) приведення себе до стану чистоти.

XVIII. Визначте соціально-політичні причини, що зумовили формування двох основних напрямів в ісламі: 1) різні підходи до надання влади халіфу; 2) утворення арабської імперії; 3) політична боротьба за престол халіфату; 4) принципи формування верховної влади.

XIX. Знайдіть відповідність понять їх змісту:

А. Халіфат. 1. Інститут влади,

Б. Халіф. 2. Посада.

XX. З наведених слів знайдіть ключове слово у визначенні "Імамат — це ... право на верховну владу": 1) виключне; 2) перехідне; 3) виборне.

XXI. Визначте відповідність напрямів і течій ісламу:

A. Шиїзм. 1. Зейдити.

Б. Сунізм. 2. Імаміти.

B. Хариджитизм. 3. Ісмаїліти.

4. Ваххабіти,

5. Ібадити.

XXII. Завершіть висновок: "Поділ ісламу на сунізм і шиїзм відбувся в результаті

ХХШ. Визначте ідеологію "ісламського фундаменталізму" на сучасному етапі: 1) солідарність мусульман незалежно від державної, расової, національної, соціальної належності; 2) об'єднання всіх мусульман в єдину теократичну державу; 3) створення єдиної мусульманської бойової організації; 4) обґрунтування необхідності створення регіональних центрів ваххабізму.

XXIV. Назвіть сучасні ісламські організації, політичні рухи і партії — осередки сучасного тероризму.

XXV. Назвіть сучасну країну, де шиїтський іслам — офіційна релігія: 1) Іран; 2) Пакистан; 3) Ірак.

XXVI. Визначте кількість мусульманських громад в Україні:

а) 300; б) 100; в) 50.

XXVII. Визначте причини посилення ролі ісламу в сучасному світі: 1) відносна молодість релігії; 2) гнучкість релігії; 3) інтернаціональність; 4) тотальність; 5) територіальна поширеність;

б) доступність догматики, культу; 7) урахування місцевих умов; 8) рівень освіченості суспільства.

Розділ 8. СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТИ І НЕОРЕЛІГІЇ.
8.1. Особливості класифікації віровчень неорелігій і їх культів
8.2. Нетрадиційні культи та неорелігії в Україні
Навчальний тренінг
Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІПЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Навчальний тренінг
Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА
10.1. Релігійне вільнодумство як явище духовної культури
10.2. Вільнодумство і свобода совісті в історії України
Навчальний тренінг
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru