Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що спричинило розвиток нетрадиційних культів і неорелігій у XX ст.?

2. Що є підґрунтям неорелігій?

3. Чи є маніпулювання людською свідомістю, тотальний контроль за членами рухів, сект, братств об'єктивною необхідністю або суб'єктивною орієнтацією лідерів?

4. На прикладі діяльності будь-якого неофіційного руху, секти, братства доведіть його (її) негативний вплив на фізіологічне і духовне здоров'я людини та її матеріальне становище.

5. На вашу думку, якої позиції має дотримуватися держава у зв'язку з поширенням неорелігій?

6. Перелічіть відомі вам неорелігії і нетрадиційні культи.

7. Які з нетрадиційних культів та неорелігій найбільш поширені в сучасній Україні?

Тести

І. Визначте соціальну базу нетрадиційних культів і неорелігій: 1) молодь; 2) люди у віці до 45 років; 3) люди у віці від 60 років; 4) люди з вищою освітою; 5) неосвічені люди; 6) знедолені люди; 7) зневірені у традиційних релігіях люди.

П. Назвіть соціально-психологічні чинники, що стимулюють пошук нової системи цінностей.

Ш. Визначте соціальні причини виникнення нетрадиційних культів і нових релігій: 1) економічні труднощі; 2) екологічні проблеми; 3) демографічні проблеми; 4) занепад традиційних релігій; б) освіченість сучасної людини.

IV. Визначте соціально-політичні, економічні та інші причини поширення нетрадиційних культів і нових релігій у сучасному світі: 1) взаємозв'язки народів; 2) взаємозв'язки держав; 3) розширення інформаційного простору; 4) розвиток ефективних засобів комунікації; 5) підвищення рівня освіченості людей; в) міграційні процеси.

V. Назвіть умовні групи нетрадиційних релігій України. VI. Назвіть найбільш відомі неоорієнталістські культи і неорелігії.

VII. Визначте способи медитації, які пропонують неоорієнталістські культи і неорелігії: 1) роздум; 2) споглядання; 3) внутрішнє зосередження; 4) відчуженість; 5) промовляння мантр.

VIII. Завершіть твердження: "Особливістю церемоній неоорі-єнтальних релігій і культів є ...".

IX. Продовжіть перелік найбільш відомих неохристиянсь-ких об'єднань: "Церква уніфікації",... іт. ін.

X. Завершіть характеристику: "Для неохристиянських об'єднань характерні синкретизм християнської ідеології з елементами ... і

XI. Назвіть найбільш відомі сайєнтологічні об'єднання. XII. Визначте, що є змістом віровчення сайєнтологічних культів: 1) зв'язок землян з "космічним розумом"; 2) зв'язок з потойбічними силами; 3) прямування "істинним шляхом".

XIII. Визначте групу неорелігій, до якої належать магічні вчення: 1) неоорієнтальна; 2) неохристиянська; 3) сайєнтологіч-на; 4) сатанинська.

XIV. Визначте зміст віровчення "Церкви сатани": 1) носій зла; 2) антипод християнства; 3) боротьба з прогресом; 4) перемога "царства темряви".

XV. Визначте, фундатором якої неорелігійної організації став преподобний Мун: 1) Церкви уніфікації; 2) Церкви останнього завіту; 3) Міжнародного товариства свідомості Кришни.

XVI. Назвіть книгу, в якій викладено основи віровчення "Руху Харе Кришна".

XVII. Визначте співвідношення між рівнями планет кришнаїтів і тими, хто їх населяє, згідно з уявленнями кришнаїтів:

A. Вищий рівень. 1. Ледарі, безумці.

Б. Середній рівень. 2. Ті, хто працює, прагне сім'ї,має добру репутацію.

B. Нижчий рівень. 3. Брахмани, вчені, філософи, корови.

XVIII. Визначте, ким є гуру для кришнаїтів: 1) духовним учителем; 2) мудрою людиною; 3) втіленням бога; 4) братом по духу; б) лідером комуни.

XIX. Встановіть відповідність між назвами неорелігій та їх засновниками:

А.Багаїзм.

Б. Міжнародне товариство свідомості Кришни.

В. Міжнародна комуна саньясинів.

Г. Місії божественного світла.

1. Абхай Чарін Де.

2. Бхагван Шрі Раджніш.

3. Шрі Хане Джі Махарадж.

4. Багаулла.

XX. Визначте історичний час, на який припадає розквіт нетрадиційних культів: 1) початок XX ст.; 2) кінець XIX ст.; 3)друга половина XX ст.; 4) початок XIX ст.

XXI. Визначте напрям нетрадиційної релігії, до якої належить РУН-віра Л. Силенка: 1) неохристиянський; 2) неоорієнтальний; 3) неоязичницький; 4) сатанинський.

XXII. Завершіть твердження: "Теоретичне обґрунтування неорелігій відбувається завдяки еклектичному синтезу

Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІПЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Навчальний тренінг
Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА
10.1. Релігійне вільнодумство як явище духовної культури
10.2. Вільнодумство і свобода совісті в історії України
Навчальний тренінг
Розділ 11. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Навчальний тренінг
ПІСЛЯМОВА
СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru