Проектний аналіз - Митяй О.В. -
2.4. Середовище проекту

2.5. Учасники проекту
2.6. Економічна взаємозалежність проектів
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
3.1. Поняття життєвого циклу проекту
3.2. Передінвестиційна фаза проекту
3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 4. КОНЦЕПЦІЯ ЗАТРАТ І ВИГІД У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ
4.1. Поняття явних і неявних вигід і затрат