Проектний аналіз - Митяй О.В. -
7.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень

7.2. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 8. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 9. ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ
9.1. Поняття проектного ризику та його види
9.2. Методи аналізу і прогнозування ризику
9.3. Методи зниження ризику в проекті
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 10. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ