Проектний аналіз - Митяй О.В. -
Тема 8. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 9. ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ
9.1. Поняття проектного ризику та його види
9.2. Методи аналізу і прогнозування ризику
9.3. Методи зниження ризику в проекті
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 10. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
10.1. Сутність маркетингового аналізу
10.2. Попит на продукцію
10.3. Цінова політика