Охорона праці - Москальова В.М - Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?

Для контролю і нагляду за дотриманням санітарного законодавства в системі МОЗ створено органи санітарно-епідеміологічної служби, основною установою яких є санітарно-епідеміологічні станції (CEC). Основні напрямки роботи CEC визначає Положення про цей вид нагляду. Діяльність цих органів здійснюється шляхом запобіжного й поточного санітарного нагляду.

Запобіжний нагляд—це шлях попередження дії шкідливих чинників виробничого або навколишнього середовища на організм людини. Він полягає у нагляді за дотриманням санітарного законодавства, правил та гігієнічних нормативів під час проектування, будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію промислових об’єктів або визначення земельних ділянок для їх розташування. Заключним етапом цього нагляду є санітарне обстеження щодо дотримання проектних положень на збудованих промислових об’єктах у стадії введення їх в експлуатацію.

Поточний санітарний нагляд здійснюється на збудованих промислових об’єктах у стадії & експлуатації. Його мета полягає у тому, щоб контролювати дотримання санітарно-гігієнічного законодавства на діючих підприємствах шляхом вивчення умов праці і їх впливу на здоров’я працюючих; організацію медичних оглядів, розслідування та облік професійних захворювань та аналіз причин їх виникнення.

Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду?

Ці органи мають організаційні, наглядові та адміністративні функції. Вони:

розробляють, затверджують загальнодержавні правила, типові документи з питань пожежної безпеки;

погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів; що стосуються пожежної безпеки;

здійснюють контроль за дотримання законодавчих актів з пожежної безпеки;

беруть участь у державних комісіях з приймання в експлуатацію будівель та інших об’єктів, відведення земель під будівництво, дають дозвіл на введення в експлуатацію нових та реконструйованих об’єктів;

проводять експертизу проектної документації на забудову щодо відповідності їх нормативним актам з пожежної безпеки та проводять випробовування нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання і т. ін.

Які основні функції надані органам Держпожнагляду?

Органи Державного пожежного нагляду контролюють стан пожежної безпеки на об’єктах державної та колективної власності у повному обсязі, на об’єктах приватної власності лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожежі. До їх функцій належать:

контроль за дотриманням вимог державних стандартів, протипожежних норм та правил;

виявлення та усунення причин й умов, які можуть спричиняти пожежі та створювати загрозу для життя й здоров’я людей або можуть перешкоджати ліквідації можливих загорянь.

перевірка справності засобів пожежогасіння й пожежної сигналізації;

заборона або призупинення роботи підприємств, якщо експлуатація їх може призвести до загоряння і загрожувати здоров’ю людей, до усунення виявлених недоліків.

проведення технічного розслідування обставин та причин пожеж, загибелі або травмування людей, знищення і пошкодження матеріальних цінностей.

Які правила і обов’язки має Державний комітет з ядерного регулювання?

Державний комітет здійснює:

контроль за додержанням норм і правил ядерної і радіаційної безпеки об’єктів ядерної енергії, збереженням, транспортуванням та похованням токсичних радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин;

розробку норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, фізичний захист ядерних матеріалів, конструювання та експлуатацію обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

проведення екологічної експертизи проектів, визначення вимог до розташування, проектування, обслуговування, спорудження, введення в експлуатацію, та виведення з неї об’єктів ядерно-енергетичного комплексу, підготовку персоналу та нагляд за проведенням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об’єктах атомної енергетики, контроль готовності експлуатуючих організацій ядерно-промислового комплексу до ліквідації негативних наслідків можливих аварій.

Для здійснення цих функцій у Мінекобезпеки діє головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою, а у центральному апараті Адміністрація ядерного регулювання, яка здійснює функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Які основні функції надані органам Держпожнагляду?
Які функції мають органи прокуратури у сфері охорони праці?
Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?
Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?
Що таке оперативний контроль з охорони праці?
Які плани входять в систему заходів з охорони праці?
Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?
Що таке колективний договір?
Які питання з охорони праці включає колективний договір?
Що таке інструкції з охорони праці?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru