Страхування - Базилевич В.Д. - 12.3. Страхування професійної відповідальності

Професійна відповідальність (Professional Indemnity) - це майнова відповідальність спеціалістів різних професій, недостатня кваліфікація, помилки та упущення яких внаслідок необачності чи недбалості можуть спричинити шкоду клієнтові.

З метою захисту майнових інтересів страхувальників (фізичних та юридичних осіб), що спричинили шкоду третім особам, а також майновим інтересам постраждалих (третіх осіб), які здійснювали професійну діяльність, вводиться страхування професійної відповідальності. У розвинутих країнах страхування професійної відповідальності є обов'язковим у разі започаткування приватної практики.

Залежно від кількості страхувальників, включених до одного договору, страхування професійної відповідальності поділяють на індивідуальне (персональне) та групове.

Страхування персональної професійної відповідальності (Personal Professional Liability Insurance) - це різновид страхування професіональної відповідальності, за якого страхувальниками є індивідуальні особи, котрі своєю професійною діяльністю можуть спричинити шкоду здоров'ю чи майну третіх осіб.

Страхування групової (колективної) відповідальності передбачає включення в договір групи працівників - страхувальників, які своєю діяльністю можуть завдати шкоди майну чи здоров'ю третіх осіб (лікарі та медперсонал; проектанти та будівельники і т. ін.).

Такий вид страхування пов'язаний з можливістю пред'явлення претензій особам за наслідки помилок, допущених ними під час виконання професійних обов'язків, зазначених у страховому полісі. Це вид захисту від претензій щодо професійної діяльності. Претензії страхувальнику, не пов'язані з виконанням ним професійних обов'язків, не підлягають страховому захисту.

У страхуванні професійної відповідальності виділяють дві групи ризиків:

o пов'язані з можливістю заподіяння третім особам тілесних ушкоджень та шкоди здоров'ю. Такі випадки трапляються в роботі лікарів, хірургів, дантистів, фармацевтів, водіїв транспортних засобів, що працюють за наймом, тощо;

o пов'язані з можливістю заподіяння матеріальних збитків, що містять строк втрати права на пред'явлення претензій. Вони пов'язані з діяльністю архітекторів, будівельників, консультантів та ін.

Строк втрати права на пред'явлення претензій встановлюється законодавством.

Передбачається, що вина страхувальника, який підлягає страхуванню з цього виду, може виявлятися двояко: у формі необачності, недбалості, некваліфікованого виконання своїх обов'язків та у формі навмисних дій. Вину у формі навмисних дій страхувальника може встановити тільки суд.

Страховий випадок - помилка, допущена страхувальником під час виконання професійних обов'язків, яка призвела до матеріальних збитків або втрати здоров'я, заподіяння тілесних пошкоджень чи смерті третіх осіб.

Розмір страхового відшкодування визначається договором страхування при добровільному страхуванні. При обов'язковому - мінімальна страхова сума визначається чинним законодавством або за згодою сторін.

Якщо претензії до одного страхувальника пред'являють відразу кілька осіб і обсяг спричинених збитків перевищує загальний ліміт відповідальності страховика, обумовлений договором, то відшкодування здійснюється пропорційно відношенню суми завданих збитків до загального ліміту відповідальності страховика.

Ставки платежу визначаються стосовно кожного виду професійної діяльності, що підлягає страхуванню, окремо. Ставки залежать від професії, віку, стажу роботи, дати отримання кваліфікації, дати підвищення кваліфікації, загальної кількості службовців, які підлягають страхуванню за цим видом. Визначають розмір страхового платежу два головних чинники: загальна чисельність службовців, зайнятих діяльністю, відповідальність за яку підлягає страхуванню, та встановлений ліміт відповідальності.

За цим видом страхування, як правило, передбачається франшиза. До неї, за вимогою страховика, можуть додаватися витрати, пов'язані з роботою належних експертів щодо встановлення суми збитків.

Цей вид страхування в Україні знаходиться поки що в зародковому стані. Його розвиток потребує розробки Кабінетом Міністрів переліку професій, що підлягають обов'язковому страхуванню професійної відповідальності, та розробки Правил для його здійснення. З добровільного страхування страхові компанії пропонують послуги зі страхування професійної відповідальності юридичних і фізичних осіб (юристів, аудиторів, нотаріусів, медичних працівників, митників, будівельників та ін.).

12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки
Обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку
12.5. Страхування інших видів відповідальності
Страхування цивільної відповідальності виробника
Страхування відповідальності роботодавця
Страхування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робіт
Висновки
Навчальний тренінг
Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Розділ 13. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ІСПІВСТРАХУВАННЯ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru