Страхування - Базилевич В.Д.


Це один із перших в Україні фундаментальних підручників зі страхування. Його автори - викладачі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідні фахівці-практики страхової справи в Україні. Найважливіші переваги підручника - оригінальна структура, високий науковий рівень подання матеріалу, сучасний математичний апарат, широка джерельна база. Ґрунтовно розкриваються сутність категорій і понять страхування, його структура, проблеми становлення та функціонування страхового ринку, механізми збалансованості попиту та пропозиції страхових продуктів, роль держави та міжнародних страхових організацій у страховому бізнесі та ін. Значна увага приділяється економіко-математичним моделям індивідуальних позовів, індивідуального та колективного ризиків, тривалості життя, банкрутства тощо. Підручник дає змогу самостійно розібратися у складних процесах страхування, зрозуміти різноманітні аспекти функціонування ринкової економіки. За змістом підручник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Страхування".

ПЕРЕДМОВА

Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Частина VI. ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

Частина IX. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

Частина X. ІНОЗЕМНЕ СТРАХУВАННЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru