Основи охорони праці - Атаманчук П.С.


В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності" та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуально з позицій сьогодення.

Рекомендується для підвищення фахової компетентності студентів ВНЗ та практичних працівників в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. Лабораторні роботи з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Науково-дослідні завдання з охорони праці та безпеки життєдіяльності

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА