Культурологія - Матвєєва Л.Л.


У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова

Розділ 1. Культурологія: зміст та історія становлення

Розділ 2. Онтологія культури

Розділ 3. Феномени культури

Розділ 4. Сучасність і майбутнє культури