Статистика - Опря А.Т. - МОДУЛЬ 2

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники

4.1. Знайти правильну відповідь до визначення абсолютних показників.

* Показники, які відображують розмір кількісних ознак досліджуваних явищ.

- Показники, які відображують розміри кількісних ознак окремих одиниць сукупності.

- Показники, які відображують кількісні ознаки певної сукупності.

- Показники, які відображують кількісні і якісні ознаки досліджуваних явищ.

4.2. Знайти неправильну відповідь на запитання: "В яких вимірниках (одиницях виміру) статистика застосовує абсолютні показники?"

* У прямих і непрямих.

- У натуральних і умовно-натуральних.

- У вартісних і трудових.

- У комбінованих.

4.3. При обчисленні відносних величин, що виступає базою порівняння у формулі співвідношення абсолютних показників?

- Чисельник.

* Знаменник.

- 100 %.

- Звітна величина.

4.4. В яких одиницях виражаються відносні показники, коли базова величина приймається за 1000?

- У процентах.

- У коефіцієнтах.

* У проміле.

- У продециміле.

4.5. Які з перелічених величин характеризують відношення між однойменними показниками?

- Відносні величини інтенсивності.

- Відносні величини координації.

* Відносні величини структури.

- Інтегровані відносні величини.

4.6. Які з перелічених величин характеризують відношення між різнойменними показниками?

- Відносні величини виконання плану.

- Відносні величини структури.

- Відносні величини динаміки.

* Відносні величини інтенсивності і відносні величини координації.

4.7. Яка відносна величина характеризує відношення планового показника до іншої величини, прийнятої за базу порівняння?

- Відносна величина виконання плану.

- Відносна величина порівняння.

- Відносна величина координації.

* Відносна величина виконання планового завдання.

4.8. Яка відносна величина характеризує зміну явищ і процесів у часі?

- Відносна величина структури.

- Відносна величина порівняння.

* Відносна величина динаміки.

- Відносна величина інтенсивності.

4.9. Яка відносна величина характеризує співвідношення між складовими частинами цілого?

* Відносна величина координації.

- Відносна величина структури.

- Відносна величина порівняння.

- Відносна величина інтенсивності.

4.10. Яка величина характеризує склад того чи іншого суспільного явища?

- Відносна величина порівняння.

* Відносна величина структури.

- Відносна величина координації.

- Відносна величина динаміки.

4.11. В якому з наведених прикладів обчислена відносна величина координації?

- Кількість автомобілів на початок року в одному підприємстві по відношенню до іншого підприємства становить 86 %.

- Щільність поголів'я корів на 100 га сільськогосподарських угідь у становить 27 голів.

* На 100 робітників підприємства припадає 70 жінок.

- Питома вага зернових культур у загальній площі посівустановить 36 %.

4.12. Яка з наведених відповідей виходить за межі вимог до статистичних показників?

- Повнота вихідних даних.

- Порівнюваність.

- Вірогідність.

* Ефективність.

4.13. До якого виду вимірників абсолютних величин належить показник обсягу виробництва валової продукції по підприємству?

- До трудових.

- До натуральних.

- До умовно-натуральних.

* До вартісних.

4.14. До якого виду вимірників абсолютних величин належить показник обсягу витрат кормів у кормових одиницях?

- До вартісних.

- До натуральних.

* До умовно-натуральних.

- До трудових.

4.15. До якого виду відносних величин належить показник виходу телят на 100 корів?

* Інтенсивності.

- Структури.

- Порівняння.

- Координації.

4.16. Яка з середніх належить до степеневої середньої ?

- Геометрична;

- Арифметична;

- Гармонійна;

* Квадратична.

4.17. Що станеться із середньою арифметичною величиною, якщо до кожної варіанти ряду розподілу додати або відняти одну і ту ж величину?

- Не зміниться;

- Збільшиться;

- Зменшиться;

* Збільшиться або зменшиться на цю ж величину.

4.18. Різні види середніх, розраховані для одного й того ж варіаційного ряду, різняться між собою. У якій відповіді простежується послідовне їх зростання?

* Гармонійна, геометрична, арифметична, квадратична;

- Геометрична, гармонійна, арифметична, квадратична;

- Квадратична, геометрична, гармонійна, арифметична;

- Арифметична, геометрична, гармонійна, квадратична.

4.19. Щоб середня величина була дійсно типовою, яких необхідно дотримуватись вимог при її обчислені?

- Середня якомога менше повинна підлягати дії випадкових коливань;

* Сукупність об'єктів повинна бути якісно однорідною;

- Середня повинна обчислюватись за всім колом явищ;

- Чисельність сукупності повинна бути достатньо великою.

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники
Тема 5. Аналіз рядів розподілу
Тема 6. Аналіз подібності розподілів
МОДУЛЬ 3
Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
МОДУЛЬ 4
Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки
Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Тема 10. Індексний метод
МОДУЛЬ 5
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru