Страхування - Базилевич В.Д. - Повноваження МТСБУ (ст. 40)

1. Гарантування відшкодування міжнародною системою страхування "Зелена карта":

o на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" шкоди, заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена карта", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ;

o на території України - шкоди, заподіяної водіями-не-резидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта"" за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільно-правову відповідальність.

Якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував закордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена карта" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі у порядку, визначеному для міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта".

МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин, що зумовили настання страхового випадку та розміру збитків у випадку надходження до МТСБУ скарг від страхувальника щодо оскаржень рішень страховика.

2. Здійснення регламентних виплат з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ (ст. 41) у випадках, коли шкода заподіяна:

а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;

б) невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;

в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи;

г) учасникам бойових дій та інвалідам війни, що визначені законом, інвалідам І групи, що самі керують автотранспортом, а також особам, що керують автотранспортним засобом, що належить інваліду І групи, у його присутності;

д) у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

е) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів;

є) уразі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;

ж) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів.

Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" - "е" цього пункту, розподіляються рівними частками між повними або асоційованими членами МТСБУ.

3. Здійснення виплат за рахунок коштів фонду страхових гарантій:

а) у разі недостатності коштів та майна страховика - повного члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

б) власниками застрахованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники надали відповідним уповноваженим органам інших країн страховий сертифікат "Зелена карта", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ, та за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду;

в) на території України водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта";

г) за інших обставин, визначених законом про цивільно-правову відповідальність та міжнародними договорами стосовно обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)
Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)
Встановлення франшизи
Умови дострокового припинення дії договору
Визначення розміру страхових платежів
Обов'язковий ліміт відповідальності страховика
Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Страхове відшкодування на території України
Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)
Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru