Страхування - Базилевич В.Д. - Страхове відшкодування на території України

При настанні страхового випадку відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовується оцінена шкода, що була заподіяна в результаті ДТП життю, здоров'ю та майну третьої особи.

Потерпілим, які є юридичними особами (ст. 22.2) згідно з цим Законом відшкодовується виключно шкода, заподіяна майну.

Потерпілому відшкодовується також моральна шкода, передбачена пунктами 1, 2 частини другої ст. 23 Цивільного кодексу України. При цьому страховик відшкодовує не більше 5 % ліміту, визначеного в ст. 9.3 цього Закону.

Різницю між сумою відшкодування, яку визначив суд, та сумою, що відшкодовується страховиком, сплачує особа, яку визнано винною в скоєнні ДТП.

Якщо судом встановлено відшкодування потерпілому моральної шкоди, передбаченої пунктами 3, 4 частини другої ст. 23 Цивільного кодексу України, то відшкодування у розмірі, визначеному судом, повністю здійснює особа, яку визнано винною у скоєнні ДТП.

Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)

Шкода, заподіяна життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП, зокрема моральна, є такою, що пов'язана:

o з лікуванням;

o тимчасовою втратою працездатності;

o стійкою втратою працездатності;

o смертю.

Відшкодування збитків у зв'язку з лікуванням потерпілого (ст. 24) визнається обґрунтованими витратами, пов'язаними з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.

Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються за умови, що має місце узгодження зі страховиком чи МТСБУ.

Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого, мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.

У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються (ст. 25) неотримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності. Доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах:

o для особи, що працює за трудовим договором, - неотримана середня заробітна плата, обчислена відповідно до норм законодавства України про працю;

o для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - неотримані доходи, які обчислюються як різниця між доходом за попередній (до ДТП) календарний рік та доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа була тимчасово непрацездатною;

o для непрацюючої повнолітньої особи -1- допомога у розмірі, не меншому від мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

Відшкодування шкоди, пов'язаної зі стійкою втратою працездатності (ст. 26) потерпілим, здійснюється у розмірі неотриманих ним доходів, які не відшкодовуються за рахунок * іншого обов'язкового виду страхування.

Страхове відшкодування за шкоду, пов'язану зі стійкою втратою працездатності, виплачується не рідше одного разу на місяць до відновлення працездатності потерпілого. За погодженням потерпілого і страховика страхове відшкодування може бути виплачене у вигляді одноразових компенсацій.

Якщо потерпілий, який навчається на денному (очному) відділенні закладу освіти, в результаті стійкої втрати працездатності не може продовжувати навчання на стаціонарі, страховиком або МТСБУ оплачується його навчання на заочному відділенні акредитованого закладу освіти України.

Якщо потерпілий зі стійкою втратою працездатності має можливість освоїти нову професію з метою отримання доходів від праці, яка сумісна з його теперішнім станом здоров'я, страховиком або МТСБУ оплачується його професійна освіта, яка відповідає освіті того ступеня, який був у потерпілої особи на момент ДТП.

Потерпілим, які на момент настання страхового випадку не одержували доходів у зв'язку зі стійкою втратою працездатності, відшкодовуються витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням та доглядом у домашніх умовах, а також купівлею лікарських препаратів.

Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)
Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)
Відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого внаслідок ДТП (ст. 28)
Відшкодування у зв'язку з фізичним знищенням транспортного засобу (ст. 30)
Відшкодування у зв'язку з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням (ст. 31)
12.3. Страхування професійної відповідальності
12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки
Обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку
12.5. Страхування інших видів відповідальності
Страхування цивільної відповідальності виробника
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru