Етика - Вознюк Н.М.


У першій частині посібника розміщено аналітичні задачі та вправи для розвитку культури етичного мислення студента.

У другій частині наведено стрижневі теми із проблеми моральнісної саморегуляції життєдіяльності людини.

Може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями етики.

Передмова

Частина І. Практикум

Частина II. Студентські читання