Історія України - Левицька Н.М.


Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Він може бути використаний викладачами гуманітарних дисциплін різного профілю, а також широким колом читачів, зацікавлених у вивченні історії України і її народу.

ПЕРЕДМОВА

І. Загальні положення та програма дисципліни "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

Предмет, мета і завдання дисципліни

Орієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

МОДУЛЬ І

II. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни

Тема 1. Стародавня Україна

Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії

Тема 3. Українські землі в XIV- першій половині XVII СТ.

Тема 4. Україна в середині XVII - наприкінці XVIII

МОДУЛЬ II

Тема 5. Україна в складі російської та австро-угорської імперій (кінець ХVIII - початок XX ст

Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу

Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.)

Тема 8. Україна в роки другої світової та великої вітчизняної воєн (1939 - 1945 РР.)

МОДУЛЬ ІІІ

Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України (1945-1991 pp.)

Тема 10 Україна - незалежна держава

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru