Туристичне країнознавство. Європа - Мальська М.П.


Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам'ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. Для студентів спеціальності 6050200 "Менеджмент організацій" та 6050400 "Туризм".

Передмова

Розділ 1. Предмет і зміст туристичного країнознавства

Розділ 2. Туризм у країнах Європи

Додатки

ЛІТЕРАТУРА