Естетика - Газнюк Л.М.


Тема 1. Історія світової естетичної думки

Естетичні уявлення в первісному суспільстві

Античні ідеї естетичного

Середньовічна естетика

Естетика епохи Відродження

Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (бароко та класицизм)

Естетика Просвітництва

Тема 2. Українська естетика

Тема 3. Основні естетичні категорії та принципи мистецтва

Тема 4. Сучасна естетична думка або некласична естетика

Тема 5. Естетична свідомість

Тема 6. Мистецтво як засіб естетичного виховання

Тема 7. Естетика спорту

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ