Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 12.4. Система раннього попередження та реагування

Система раннього попередження та реагування на підприємстві інформує керівництво про потенційні ризики, що можуть насуватись на підприємство як зі зовнішнього, так і з внутрішнього середовища; виявляє та аналізує інформацію про приховані обставини, настання яких може привести до виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів.

Розрізняють дві підсистеми системи раннього попередження та реагування:

1. Внутрішньо зорієнтовану, спрямовану на ідентифікацію ризиків та шансів, які зосереджені всередині підприємства.

2. Зовнішньо зорієнтовану, спрямовану на завчасне прогнозування загроз з боку держави, конкурентів, контрагентів та ін.

Одним із головних завдань системи раннього попередження та реагування є виявлення загрози банкрутства, тобто прогнозування банкрутства. При цьому одним із найважливіших інструментів є дискримінантний аналіз, який полягає в тому, що за допомогою математичних статистичних методів будують функцію та розраховують інтегральний показник, на підставі якого можна з достатньою ймовірністю передбачити банкрутство суб'єкта господарювання.

Дискримінантний аналіз базується на емпіричному дослідженні фінансових показників великої кількості підприємств.

Одна з найбільш відомих моделей прогнозування банкрутства - модель Альтмана.

Розраховують інтегральний показник рівня загрози банкрутства за формулою:

£ = 1,2А + 1,4В+3,ЗС+0,6І) + 1,0-.Е, (12.1)

де А -відношення робочого капіталу (оборотних активів) до загальної вартості активів (валюти балансу); В - відношення чистого прибутку до загальної вартості активів; С - відношення чистого доходу до загальної вартості активів; І) - відношення вартості акцій ДО суми заборгованостей; Е- відношення обсягу продажу до загальної вартості активів.

Значення показника X пов'язують з імовірністю банкрутства таким чином:

£<1,8 - дуже висока ймовірність;

1,81££<2,7 - висока ймовірність;

2,71^^^2,99 - можлива ймовірність;

2,991 < 2, - низька ймовірність.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru