Товарознавство

Товарознавство


Формування якості товарів - Назаренко В.О.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукції. Для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу наводяться контрольні запитання та тести. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний посібник призначений для студентів товарознавчих спеціальностей.

Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г.О.

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики продукції свинарства.

Свинина відрізняється високою калорійністю, здібністю добре консервуватися, багата повноцінним білком, складом незамінних амінокислот, мінеральними речовинами та вітамінами групи В.

Розв'язання проблеми вирощування високоякісної свинини є питанням надто актуальним і потребує комплексного підходу не тільки до виробництва, але й до впровадження потрібної системи контролю за якістю м'яса і сала.

Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів - Сирохман І.В.

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Розглянуто асортимент, пакування, маркування, вимоги до якості, правила приймання, умови, строки зберігання і процеси, що проходять під час зберігання кондитерських виробів.

Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації. Матеріал підручника викладено відповідно до програми дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів". Він розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів за напрямом "Товарознавство і торгівельне підприємництво".

Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.

Товарознавство продовольчих товарів - Бірта Г.О.

Флора України налічує кілька тисяч видів вищих і нижчих рослин, багато з яких можуть бути використані в медицині і в галузях харчової промисловості.

Навчальний посібник присвячений вивченню загальнобіологічних, споживчих та лікувальних властивостей сировини рослинного походження, які недостатньо повно вивчаються або не передбачені в загальному курсі "Товарознавства продовольчих товарів", але їх використання має важливе значення для формування продовольчих ресурсів країни, розширення асортименту продовольчих товарів і поліпшення їх властивостей.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів із спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність".

Товарознавство м'яса - Бірта Г.О.

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристи­ки м'яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини.

М'ясо - джерело повноцінних білків тваринного походження і необхідно для побудови тканин організму людини, синтезу і обміну речовин. Харчова цінність продуктів тваринництва визначається їх хімічним складом - вмістом білків, жирів, екстрактивних речовин, вітамінів, макро- і мікроелементів.

Навчальний посібник розкриває значення основних видів сільськогоспо­дарських тварин і птиці для виробництва м'ясних продуктів, з високими спо­живними властивостями і забезпечення населення м'ясною продукцією висо­кою якістю.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н.Г.

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг).

Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

Ринок і ресурси споживчих товарів - Офіленко Н.О.

Навчальний посібник присвячений вивченню та аналізу ринку і ресурсів продовольчих і непродовольчих товарів України, вивчає комплексну оцінку споживчого ринку, його потенціал і тенденції розвитку.

Основна частина навчального посібника розкриває закономірності та принципи розміщення ресурсів споживчих товарів України, основні їх складові, дає комплексну оцінку споживчого ринку, аналізує його потенціал і тенденції розвитку.

Методи визначення фальсифікації товарів - Дубініна А.А.

Підручник охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Експертиза товарів та послуг", може бути корисним для студентів юридичних спеціальностей, підприємців, фахівців експертних лабораторій і всіх споживачів.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru