Медицина

Медицина


Стимуляція здоров'я та інтелекту - Чепига М.П.

У пропонованій книзі вперше комплексно висвітлюється проблема оздоровлення людини, стимулюючого впливу на навчання і працездатність енергетики музики, запахів, кольорів, довкілля. Матеріали книги можуть використовуватись при вивченні курсів "Основи валеології", "Основи безпеки життєдіяльності, "Людина та її здоров'я", "Загальна гігієна людини", "Основи загальної екології", "Екологія людини" та "Стимулятори інтелекту".

Для педагогів, учнів, студентів і всіх, хто хоче підвищити свою працездатність та активізувати життєві сили організму.

Педіатрія - Тяжка O.B.

У навчальному посібнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (частина І) та дитячих хвороб (частина II та III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на III-V курсах. До кожного заняття наведено актуальність теми, мету заняття, перераховано питання, які має знати студент внаслідок домашньої підготовки до заняття, вказано перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти після вивчення теми. Окрім переліку необхідної для засвоєння теми літератури, наведено допоміжні матеріали, навчальні тести й ситуаційні задачі.

У додатку подано перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, вивчаючи пропедевтичну, факультетську та госпітальну педіатрію. Окрім того, дається повний обсяг питань, які винесено на диференційований залік після III курсу та на екзамени, що складають студенти за IV і V курси.

Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і викладачів.

Основи фізіології та гігієни харчування - Зубар Н.М.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 "Харчова інженерія" професійного спрямування 091711 "Технологія харчування" варіативної компоненти 091711.01 "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс".

Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О.В.

Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров'я і відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Менеджмент в галузі охорони здоров'я", яка входить у варіативний блок навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності "Менеджмент організацій" за професійним спрямуванням "Медичний та фармацевтичний менеджмент" та бакалаврів з маркетингу за професійним спрямуванням "Маркетинг на ринку медичних послуг". В посібнику послідовно розглядаються загальні принципи управління та організації охорони здоров'я в Україні та інших країнах світу. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров'я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров'я.

Валеологія - Грибан В.Г.

Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров'я індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево-судинної системи у збереженні здоров'я. Описуються основні засоби зміцнення здоров'я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику.

Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто займається проблемами здоров'я та виховання молоді.

Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи - Маруненко І.М.

Навчальний посібник побудовано з урахуванням завдань навчального курсу "Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи". Основним завданням навчального посібника є навчання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, що має виключне значення для студентів вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику розкрито основні питання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, а саме: біологічне значення, загальний план будови і властивості нервової системи; будова, функції та розвиток відділів центральної нервової системи; загальний план будови головного мозку; захворювання нервової системи та їх профілактика.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В.І.

В навчальному посібнику представлений науково обгрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем від моменту народження до юнацького віку.

Навчальний посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл, вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а також-всім тим. хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru