Інвестування

Інвестування


Інвестування - Мойсеєнко І. П.

У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи інвестування, класифікацію інвестицій, особливості та напрями іноземного інвестування, структуру капіталу підприємства, позикові джерела фінансування інвестицій, оцінювання ефективності інвестицій, формування власних ресурсів підприємства та управління ними. Висвітлено основні поняття інвестиційного портфеля, а також показано, яким чином можна дослідити інвестиційну привабливість об'єкта інвестування.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають навчальні курси "Інвестування", "Ринок цінних паперів", "Ринок фінансових послуг', "Фінансовий менеджмент", "Інвестиційний менеджмент".

Інвестування - Гриньова В.М.

У підручнику послідовно розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти формування, розвитку й удосконалення інвестування. Розглядаються об'єкти та суб'єкти інвестування, управління фінансовими активами, інвестиційні характеристики цінних паперів тощо. Особлива увага приділяється залученню іноземного капіталу в національну економіку, використанню інвестицій та засобам активізації інвестиційної діяльності. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Інвестування».

Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Економіка», «Фінанси», «Банківська справа», «Менеджмент», викладачів, науковців, слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації. Книга буде корисною також фахівцям у галузі економіки, фінансів, банківської справи, менеджменту.

Інвестиційний аналіз - Боярко І.М.

Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни "Інвестиційний аналіз", в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов'язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і довідково-інформаційні дані для їх розв'язання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспиту, термінологічний показчик, список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів ОКР - бакалавр економічного спрямування. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю.

Інвестиційна діяльність - Майорова Т.В.

У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі.

Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи та вартість фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів.

Підручник значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ в інвестиційній сфері, і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та практиків.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru