Релігієзнавство

Релігієзнавство


Релігієзнавство - Сидоренко О.П.

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Релігієзнавство". Розглядається становлення релігії як суспільного явища, аналізуються зміст і походження первісних вірувань стародавніх народів, родоплемінних культів і міфології, національних і світових релігій. Велику увагу приділено формуванню у студентів сучасного наукового світогляду, забезпеченню свободи совісті громадян України.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Релігієзнавство - Мозговий Л.І.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з 16 тем курсу "Релігієзнавство", поданий за модульним принципом організації навчального процесу, теми рефератів, список рекомендованої літератури та питання для іспитів і заліків.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, а також на всіх, хто цікавиться релігієзнавчою тематикою.

Релігієзнавство - Лубський В.І.

Учбовий посібник знайомить з основами релігієзнавства. В ньому подані різні концепції теорії релігії, її структура і функції в житті суспільства і індивіда, висвітлені проблеми походження і еволюції релігії. Основна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Кожна релігія подається в декількох аспектах, що дозволяє визна­чити відмінності і загальні риси релігій різних часів і народів. Вияв­ляється сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в діяльності людей. В посібнику значну увагу приділено також проб­лемам соціології релігії, в яких релігія характеризується як предмет соціологічного аналізу, розглядаються методи її дослідження і най­важливіші течії соціології релігії.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також на всіх, хто цікавиться проблемами релігієзнавства.

Світлій пам'яті батьків Іона Кіндратовича і Марії Григорівни Лубських присвячую

Релігієзнавство - Кислюк К.В.

У підручнику подано великий і цікавий фактичний матеріал з історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічно-регіональних, світових і сучасних нетрадиційних релігій, а також язичницьких вірувань давніх слов’ян і Християнської Церкви в Україні.

Історія релігій - Лубський В.І.

У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

Історія релігії в Україні - Колодний А. М.

У навчальному посібнику викладено історію релігії на українських землях від стародавніх суспільств до наших днів. Вперше системно, послідовно аналізуються релігійно-церковні процеси, які в зазначений період відбувалися в різних конфесіях на теренах України. Посібник відповідає вимогам програмних курсів "Релігієзнавство" та "Історія релігії в Україні".

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru