Логістика

Логістика


Правове регулювання міжнародних перевезень - Столярський О.В.

У навчальному посібнику розглянуто національні й міжнародно-правові норми, які регулюють виникнення, здійснення та припинення міжнародних перевезень. Питання правового регулювання міжнародних перевезень розкрито через призму міжнародних приватноправових відносин. Проаналізовано основні міжнародні транспортні конвенції, що стосуються перевезень, які здійснюють за допомогою повітряного, залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту. Водночас охарактеризовано норми національного законодавства України про укладання та виконання договору перевезення різними видами транспорту.

Для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають курси "Міжнародне приватне право", "Міжнародне транспортне право", "Правове регулювання міжнародних перевезень*', "Транспортне право України", а також юристів, дослідників правового регулювання міжнародних перевезень на науковому та науково-практичному рівнях, практиків міжнародних транспортних і транспортно-експедиторських компаній.

Основи логістики - Дудар Т.Г.

У навчальному посібнику узагальнено та викладено основні аспекти теорії логістики: предмет, завдання та концепції логістики. Охарактеризовано особливості основних галузей логістики. Теоретичний матеріал супроводжується завданнями для самоконтролю і тестовими завданнями. Основні визначення логістики подані у вигляді короткого термінологічного словника.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів-логістів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться логістикою.

Логістика туризму - Смирнов І.Г.

Розкрито теоретичні основи та науково-практичні концепції логістики туризму як складової логістики послуг. Розглянуто логістичний підхід до сталого розвитку туризму, включаючи логістику його ресурсної бази. Досліджено головний туристопотік та потоки, котрі його обслуговують, як основний об'єкт туризму. Охарактеризовано зміст логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків, логістичні особливості готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі. Висвітлено особливості транспортної логістики в туризмі, перспективи розвитку туристичної інфраструктури в Україні в контексті розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Це перший в Україні навчальний посібник з логістики туризму.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також практичних працівників туристичної галузі, всіх, кого цікавлять проблеми туризму і логістики.

Логістика - Банько В.Г.

В навчальному посібнику запропонований новий методичний підхід до розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів за критерієм оцінки приведених народногосподарських витрат по ним, їх ефективність впровадження в практику. Вперше в Україні розроблена наукова класифікація та методика розробки логістичних карт, за допомогою яких визначається трудомісткість логістичних операцій на всьому шляху товароруху від виробника до споживача.

Даний посібник апробований курсом лекцій, котрі читаються автором студентам економічних спеціальностей, згідно робочої та навчальної програм.

Розрахований на студентів вузів та технікумів економічних спеціальностей, викладачів та аспірантів вузів, науковців, підприємців, бізнесменів, маркетологів та менеджерів, а також слухачів другої вищої освіти.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru