Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів

Першими із зазначених видів документів з'явилися фонодокументи, еволюція яких розпочинається ще з 1807 р. Дещо пізніше почали створювати фотодокументи, і лише в 1885 р. "картинки" почали рухатися - з'явились кінодокументи.

Еволюція кожного зі згаданих видів документів подана в таблицях 6.11- 6.13.

Таблиця 6.11. Еволюція дискових аудіодокументів

Роки

Характерні ознаки, досягнення

Автор

Примітка

1

2

3

4

5

1.

1727-1770

Проведення перших досліджень зі світло - чуттєвості хлориду срібла й демонстрація ефекту світлопису

І. Шульц Ж. Гелло К. В. Шеєм

Німеччина

Франція

Швеція

2.

1807

Перші спроби зафіксувати звук на звуконосії. Запис звукових коливань камертона на черненому попелом папері

Т. Юнг

Англія

3.

1816

Перші спроби створення фотозображення. Отримання зображення на папері зі світлочутливим

Ж. Н. Ньєпс

Франція

шаром.

Розробка способу закріплення фото зображень

У. Уоллес

Англія

тіосульфатом натрію

4.

1826

Отримання зображення предмета на металевій пластині з нанесеною на ній сумішшю світло чуттєвого асфальту

Ж. Нісенфор

Франція

5.

1835

Отримання негативного зображення, із якого можна зробити позитивний відбиток на папері, покритому хлористим сріблом

В. Ф. Г. Тальбот

Англія

6.

1839

Отримання перших фото зображень. Демонстрація відкриття в Паризькій Академії Наук (день народження фотографії - 7 січня). Введення терміну "фотографія"

Л.-М. Ж.Дагер Ю. Ф. Фріцше

Д. Гершель

Франція

Росія-Франція

7.

1842

Фіксація звуку на диску

В. Вертгейм

Німеччина

8.

1857

Конструювання пристрою для запису звукових хвиль

Л. Скотт

Франція

9.

1870

Зародження ідеї використання залишкової намагніченості для

Н. Сміт

запису звуку

10.

1877

Виникнення ідеї запису й відтворення звукової інформації спеціальним пристроєм. Створення фонографу. Винайдення механічного способу звукозапису

Шарль Кроль

То мас Альва Едісон

Франція США

11.

1878

Упровадження в якості носія фонова лика з воску

Джон Кузі

США

12.

1887

Створення грамофону - музичного пристрою з рупором, що відтворював звуки

Еміль Берлінер

США

13.

1888

Перший запис людського голосу на відкритті промислової виставки в Торонто

Канада

14.

1898

Проведення магнітного запису звуку на сталевому дроті та стрічці

В. Пальссн

Данія

15.

1907

Винайдення патефону -електромеханічного пристрою, в якому замість рупору з'явився мікрофон

Гільон Кеммлер

Франція

16.

1927

Створення перших фотодокументів із феромагнітних матеріалів із електричним записом звуку

Ф. Пфлаймер

17.

1934

Розробка перших магнітофонів

Браунмюль, Вебер

Німеччина

18.

1935

Демонстрація запису першої магнітної стрічки типу £ЛС на фотовиставці в Берліні

Німеччина

19.

1948

Упровадження нової системи запису (перехід від швидкості обертання диску з 78 до 33 та 1/3 обертів на хвилину

20.

1951

Випуск першої довгограючої платівки

СРСР

21.

1954

Випуск першої магнітної стрічки типу І, на якій в основу запису покладено явище гістерезисну. Освоєння випуску вітчизняних магнітофонів

СРСР

22.

1960

Виготовлення першої стереофонічної платівки з подвійним записом коливань

СРСР

26.

1973

Освоєння випуску жорстких дисків (вінчестерів) для ЕОМ

Фірма IBM

США

27.

1980

Розробка гнучких пластмасових дисків (floppi-диски) 3,5 дюймів

Алан Шугерт Фірма IBM

США

28.

1982

Освоєння випуску компактних дисків (CD- ROM, CD-R, CD-RW), запис звуку на яких здійснюється цифровим способом за допомогою сфокусованого пучка електромагнітного поля

Фірма Philips

Голландія

29.

1995

Розробка цифрових універсальних відео (DVD) та магнітно-оптичних (MOD-RW) дисків ф

Японія, США

30.

1997

Початок виробництва цифрових диктофонів

Panasonic, Soni, Olumpus

Японія

31.

1998

Створення перших безкасетних цифрових диктофонів Yoisce Pen

Samsung

Корея

Таблиця 6.12. Еволюція фотодокументів

Роки

Характерні ознаки, досягнення

Автор

Примітка

1.

1727-1770

Проведення перших досліджень зі світло-чуттєвості хлориду срібла й демонстрація ефекту світлопису

І.Шульг Ж.Гелло К.Шей

Німеччина

Франція

Швеція

2.

1816

Перші спроби створення фотозображення. Отримання зображення на папері з світло - чутливим шаром.

Ж.Н.Ньєпс

Франція

3.

1816

Розробка способу закріплення фото зображень тіосульфатом натрію

У. Уоллес

Англія

4.

1826

Отримання зображення предмета на металевій пластині з нанесеною на ній сумішшю світлочуттєвого асфальту

Ж.Нісенфор

Франція

5.

1835

Отримання негативного зображення, із якого можна зробити позитивний відбиток на папері, покритому хлористим сріблом

Г.Тальбот

Англія

6.

1839

Отримання перших фото зображень Демонстрація відкриття в Паризькій Академії Наук (день народження фотографії - 7 січня). Введення терміну фотографія

Л.-М.Ж.Дагер

Ю.Ф.Фріцше

Д.Гершель

Франція

Росія Франція

7.

1840

Створення першого фотоапарату. Відкриття першої фотостудії

А.Ф.Греков

Росія, Москва

8.

1841

Започаткування негативно-позитивного способу друку

Ф.Тольбот

Англія

9.

1850

Включення фотодокументів у комунікативний процес. Спроби накладання фотознімків на картон

А. Діздері

Франція

10.

1858

Видання першого російського фотографічного журналу "Світлопис"

Г.Н.Оже

Росія

11.

1860

Розповсюдження техніки натурного фотографування

Франція

12.

1861

Отримання перших

кольорових

фотокарток

Д.К.Максвелл - автор

електромагнітної теорії світла

Англія

13.

1868 1861

Перші спроби створення кольорових фотодокументів

Винайдення шторного фотоапарату зі змінною діафрагмою

Л. Дюко де Орон

І.Інгленд

Франція Англія

14.

1880

Винайдення портативної камери "Кодак". Виникнення й розвиток репортажної фотографії

Джон Істман

США

15.

1990

Заснування Всесвітньої фотографічної спілки в Парижі

В.І.Срезнєвський - російський конструктор

Франція

16.

1914

Розробка фотокамери "Лейка"

О.Баріак, Е.Лейц

Німеччина

17.

1935

Освоєння випуску кольорових трьох-шарових документів

Фірма "Kodax"

США

18.

1938

Винайдення ксерографії

Г.Ф.Карлсон

США

19.

1940

Початок випуску фото - апаратів ("Смена", "Зенит","ФЕД" тощо)

Вітчизняні виробники

СРСР

20.

1941

Початок ери моментальних кольорових фото

Зарубіжні виробники

США

21.

1947

Винайдення дифузійного фотографічного процесу. Створення фотоапаратів "Polaroid"

Е.Ленд

США

22.

1950 1960

Розробка систем автофокусування, експонування, механізму автоматичного перемотування фотоплівки, вмотування фотоспалаху

Виробники фотоапаратури

23.

1950

Розробка технології

термопластичного

відеозапису

24.

1981

Розробка першої системи електронної цифрової фотографії

Фірма "Sony"

Японія

25.

2001 2004

Зростання обсягів продажу цифрових фотокамер

Виробники фотоапаратури

Провідні країни світу

Таблиця 6.13.Еволюція кіно- та відеодокументів

Роки

Характерні ознаки, досягнення

Автор

Примітка

1

2

3

4

5

1.

1885-1888

Створення перших "рухомих картинок". Застосування гнучкої целулоїдної світлочуттєвої плівки

Луї де Пренс Р.У.Пол

Франція Англія

2.

1889

Винайдення першого звукового кіно

Ф.Діксон, помічник Т.А. Едісона

США

3.

1893

Винайдення засобу для відтворення безперервного руху зображень на екран

Механік Н.Любімов і фізик І.Тимченко

Росія

4.

1895

Створення кінематографу - пристрою для проектування рухомих фотографій. Публічний показ кінофільму в Парижі

Луї Жан Л юм'єр та його брат Огюст

Франція

5.

1896

Відкриття першого в Росії кінотеатру

Петербург

6.

1900

Отримання першого патенту на відтворення фотографічного запису звуку за допомогою фотоелементу й позитиву фонограми

І.Л.Поляков

Росія

7.

1906

Розробка системи фото графічного запису звуку на кіноплівку

Ю.Лост

США

8.

1907

Початок регулярного виробництва кінофільмів. Кінозйомка коронації царя Миколи II

Росія

9.

1927

Винайдення способу перенесення телевізійного зображення

А.Берд

Англія

10.

1931

Освоєння випуску пробних кольорових кінофільмів

11.

1956

Винайдення поперечно-рядкового відеозапису на магнітній плівці

12.

1956

Розробка першого відеомагнітофону

ІЗ.

1962

Розробка прообразів побутових апаратів магнітного запису

14.

1963

Виготовлення першої касети для звукового магнітофону

фірма "Philips"

Голландія

15.

1971

Побудова першого відеозапису

фірма "Sony"

Японія

16.

1975

Винайдення відеозапису за допомогою двоголівкового пристрою

17.

1995

Перехід на цифровий метод запису на плівку. Упровадження цифрового формату відеозапису на магнітну плівку DVC ( Digital Video Cassette)

Sony, Hitahi,

Panasonic,

JVC

Японія, Корея

18.

1998

Початок випуску цифрових відеокамер з записом на жорсткий диск

Sony, Philips, Hitahi, Panasonic, JVC

Японія, Корея

Класифікація аудіовізуальних документів
Фонодокументи
Фотодокументи
Кінодокументи


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru