Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І. - Визначення впливу радіаційно небезпечних подій на людину

Захист населення від дії іонізуючого випромінювання відбувається в залежності від величини можливих доз опромінення мешканців адміністративно територіальних одиниць (АТО), робітників, службовців ОЕ, під час аварії на атомній електростанції (АЕС) у зоні можливого ураження від неї.

Є декілька способів визначення доз опромінення людей на відкритій місцевості, наприклад з використанням формули:

де: Р( - рівень радіації на будь-який термін після аварії на АЕС; Іп - час початку опромінення, год; tk - час кінця опромінення, год, -0,4 - показник ступеня для реактору.

Р( визначається за формулою:

де Рг - рівень радіації через одну годину після аварії АЕС, рад/ год, Кпер - коефіцієнт перерахунку рівнів радіації, визначається за таблицею 3.3.

Примітка. Прийнята умова - викид РР відбувається одноразово і одночасно від усіх аварійних реакторів при максимально можливій швидкості середнього вітру у районі АЕС (з урахуванням усіх напрямків на протязі року).

Таблиця 3.3

Коефіцієнт перерахування рівнів радіації на будь-який час

Визначення дози опромінення людей у житлових та виробничих приміщеннях.

де: Косл - коефіцієнт ослаблення рівня радіації за таблицею 3.4.

Таблиця 3.4

Коефіцієнти ослаблення доз випромінювання осл)

Вікна виходять

Вікна ви-

Найменування сховищ

на вулицю

ходять на

завширшки, м

відкритий

15-30м

30-60м

майдандан

1

2

3

4

1. Відкрите розташування

1

1

1

2. Виробнича (одноповерхова)

7

7

7

3. Виробничі та адміністративні

будівлі з великою кількістю вікон

6

6

6

1 поверх

5

5

5

2 поверх

7,5

7,5

7,5

3 поверх

6

6

6

4. Кам'яна житлова будівля 1-поверх

1 поверх

13

12

10

Підвал

50

46

37

5. Теж саме, 2-поверхова

20

18

15

1 поверх

21

19

15

2 поверх

19

17

14

Підвал

130

120

100

6. Теж саме, 3-поверхова

33

27

20

1 поверх

26

23

17

2 поверх

44

33

26

3 поверх

30

27

20

Підвал

600

500

400

5. Теж саме, 5-поверхова

50

42

27

1 поверх

26

24

18

2 поверх

50

41

27

3 поверх

68

54

33

4 поверх

75

57

34

5 поверх

38

33

24

Підвал

600

500

400

Продовження табл. 3.4

1

2

3

4

8. Житлові дерев'яні будівлі

1-поверхові

2

2

2

підвал

7

7

7

2-поверхові

8

8

8

Підвал

12

12

12

9. Перекриті щілини

40-50

40-50

40-50

10. Протирадіаційні сховища

П-1, П-3

200

200

200

П-2, П-4

100

100

100

П-5

50

50

50

11. Автомобілі, трамваї, вантажні вагони, тролейбуси

2

2

2

12. Бульдозери, екскаватори, бронемашини

4

4

4

Визначають прогнозовану дозу зовнішнього опромінення (Бпрог) у контрольних точках при знаходженні населення (виробничого персоналу) на відкритій місцевості та у житлових (виробничих) будівлях за перші 2 доби та 10 діб після аварії під час перебування населення на відкритій місцевості та у житлових будинках:

%ог = Р1 ■ А1/ Кося , [бер], де: А4 - коефіцієнт накопичення дози радіації з часом.

На підґрунті наведених розрахунків роблять висновки стосовно проведення першочергових захисних заходів за "Критеріями для прийняття рішень про заходи захисту населення у разі аварії ядерного реактору"

Рішення приймаються на підставі порівняння прогнозованих (оцінених) рівнів з нижнім та верхнім рівнями критерію. Якщо прогнозоване опромінення не перевищує нижній рівень, немає потреби запроваджувати будь які заходи. Якщо прогнозоване опромінення перевищує нижній рівень, але не досягає верхнього рівня, то здійснення заходів може бути відстрочене. У цьому випадку слід виконувати заходи щодо зниження можливих дозових навантажень на населення АТО (персонал ОЕ) з урахуванням конкретної радіаційної обстановки та місцевих умов. Якщо прогнозоване опромінення досягає або перевищує верхній рівень, то проведення заходів, що перелічені у таблиці 3.5., є обов'язковим, навіть коли вони пов'язані з порушенням нормальної життєдіяльності (евакуація, переселення) населення та господарського функціонування території.

Таблиця 3.5

Рівні безумовного виправданого термінового втручання у разі гострого опромінення

Орган або тканина

Прогнозована поглинута доза в органи чи тканини за період не менше 2 діб, Гр. (1 Гр= 100 Р)

Все тіло (кістковий мозок)

1

Окремі органи:

Легені

6

Шкіра

3

Щитовидна залоза

5

Кришталик ока

2

Гонади

2

Плід

0,1

Норми радіаційної безпеки
Норми зонування територій в залежності від радіоактивного забруднення
Норми забруднення джерел води, сировини та продовольства
Принципи забезпечення радіаційної безпеки
3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів
Визначення характеристик вражаючих факторів зон техногенних небезпек
Оцінка шкоди враження ударною хвилею незахищених людей
Розрахунок параметрів зони теплового впливу, яка може утворитися під час при пожежі
Розрахунок характеристик зони задимлення, що утворюється при пожежі
Оцінка хімічної обстановки під час аварій на об'єктах та транспорті
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru