Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - 3. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності

Визначення майбутньої сфери діяльності загострює перед підприємцем питання вибору організаційно-правової форми підприємства. Його вирішення вимагає проведення порівняльного аналізу ефективності різних форм організації бізнесу, відповідності цієї форми обраним цілям і стратегії розвитку підприємства в тій чи іншій сфері діяльності.

Результативність орієнтації у просторі ринкових можливостей значною мірою залежатиме від надійності створюваного підприємства. Для початку бізнесу дуже важливо передбачити ризик, існування непередбачених і непереборних чинників зовнішнього середовища. Головне завдання при створенні фірми не її висока прибутковість, а надійність комерцінного проекту, його здатність до генерування закладеної в нього підприємницької ідеї.

Кожна із організаційно-правових форм підприємницької діяльності має свої особливості, переваги й обмеження. З попередніх тем нам відомі такі найбільш поширені форми підприємництва, як індивідуальне, партнерське, корпоративне. Обраний вид діяльності, масштаби підприємства, фінансові можливості багато в чому визначають вибір форми. Однак існують й інші обставини, які повинен враховувати підприємець при створенні власної справи.

Так, організація власного бізнесу в організаційно-правовій формі малого підприємництва, заснованого на власності окремого громадянина, дозволяє вирішити завдання досягнення максимальної незалежності у виборі напрямів і методів діяльності. Простежується оперативність у прийнятті управлінських рішень, мобільність руху капіталів, їх своєчасне спрямування на найбільш вигідні проекти. А втім, обмежені фінансові ресурси, підвищена відповідальність за можливі негативні наслідки прийнятих рішень, ускладнюють подальший розвиток цієї форми підприємництва.

При цьому треба брати до уваги такі обставини: на початку своєї діяльності, при створенні власної справи кожен підприємець намагається усвідомити себе як самостійну одиницю. Незалежність господарювання в найкращий спосіб дозволяє реалізувати особисті потреби та інтереси. І тільки в подальшому розвитку бізнесу підприємець приходить до усвідомлення ефективності й інших організаційно-правових форм діяльності.

Наприклад, інноваційний пошук та втілення нової підприємницької ідеї можуть викликати потребу об'єднання з іншими підприємцями, які здатні доповнити проект фінансами, знаннями, досвідом, необхідним устаткуванням, приміщеннями, вмінням залучення постачальників і знаходження нових споживачів.

Підприємницька практика свідчить, що від малого підприємництва часто спостерігається шлях до середніх і навіть великих фірм. Зміна організаційно-правових форм підприємницької діяльності може здійснюватися поетапно:

I етап - створення малого підприємства на базі формування власного капіталу.

II етап - розвиток малого підприємства на основі залучення банківських кредитів, використання власного капіталу, реінвестування прибутку.

III етап - створення партнерського підприємства, залучення додаткових капіталів партнерів у справі бізнесу.

IV етап -- перетворення партнерського підприємства в акціонерне товариство, залучення додаткових капіталів шляхом випуску акцій.

Звичайно, такий поділ не є універсальним. Він лише вказує на один із можливих варіантів розвитку бізнесу. В ринковій економіці кожна організаційно-правова форма підприємницької діяльності може реалізувати свої переваги і бути засобом для втілення ідеї її засновника досить тривалий час.

ТЕМА 2. Організація підприємницької діяльності
1. Суб'єкти підприємницької діяльності
2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
3. Порядок ліцензування підприємницької діяльності
4. Припинення підприємницької діяльності
ТЕМА 3. Технологія створення власної справи
1. Засновницькі документи та їх підготовка
2. Статутний фонд та його формування
3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
ТЕМА 4. Менеджмент у підприємництві
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru